Show simple item record

dc.contributor.advisorErol, F.Burçin
dc.contributor.authorPekşen Yakar, Azime
dc.date.accessioned2019-08-23T08:19:17Z
dc.date.issued2019-07-30
dc.date.submitted2019-06-24
dc.identifier.citationPekşen Yakar, Azime. "Into a Wyld Forest": The Forest as an Ideological Space in Middle English Metrical Arthurian Romances. 2019. Hacettepe University, PhD Dissertation.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8699
dc.description.abstractThe aim of this dissertation is to analyse the forest employed in Middle English metrical Arthurian romances as an ideological space. Through examining the Arthurian knights’ and the non-knights’ adventures, challenges, combats, encounters, chivalric relations, and spiritual transformations in the forest, it is argued that the forest is designed in accordance with the principles and precepts of the dominant medieval chivalric ideology. The concepts of space and spatiality are used to argue that space cannot be considered separately from the ideologies. Even, space carries and produces ideological meanings and is also produced by them. Therefore, it can be stated that the romance forests are constructed by the medieval chivalric ideology along with the influence of the origins of the forest, its classical and literary antecedents. Thus, the forest as a chivalric space is designed for the knight and centralises his needs and achievements. Hence, it functions as a space specifically created for the development and self-realisation of the chivalric knight. In this regard, this dissertation presents the analyses of the forests of chivalric ideology in the Avowyng of King Arthur, the Awntyrs off Arthure, the Jeaste of Sir Gawain, Lybeaus Desconus, the Marriage of Sir Gawain, Sir Gawain and the Carle of Carlisle, Sir Gawain and the Green Knight, Sir Perceval of Galles, the Wedding of Sir Gawain and Dame Ragnelle, and Ywain and Gawain and argues that the forests in these romances present challenges and tests for the knight to endorse and confirm the chivalric ideology.tr_TR
dc.description.sponsorshipTübitak 2211-A Yurtiçi Lisansüstü Burs Programı Tübitak 2214-A Yurtdışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programıtr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY i YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ii ETİK BEYAN iii ACKNOWLEDGEMENTS iv ABSTRACT vi ÖZET vii TABLE OF CONTENTS viii ABBREVIATIONS x INTRODUCTION 1 CHAPTER I KNIGHTS SET FORTH TO THE FOREST 37 1.1. CHIVALRY 40 1.2. THE ROMANCE FOREST AS AN INHOSPITABLE AND DANGEROUS SPACE 48 1.3. HUNTING 53 1.4. THE KNIGHTS’ ENCOUNTERS 60 1.5. WATERSCAPES WITHIN THE FOREST 84 1.5.1. Tarn Wathelene 84 1.5.2. The Well 91 CHAPTER II NON-KNIGHTS IN THE FOREST 102 2.1. FEMALE NON-KNIGHTS 105 2.1.1. Violet and the giants 117 2.2. MALE NON-KNIGHTS 131 2.2.1. The nameless man in Ywain and Gawain 132 2.2.2. The non-Arthurian knights 132 2.3. THE HERMIT, THE LION, AND THE DWARF 136 2.3.1. The Hermit 137 2.3.2. The Lion 139 2.3.3. The Dwarf 141 CONCLUSION 145 WORKS CITED 158 PRIMARY SOURCES 158 SECONDARY SOURCES 159 ENDNOTES 175 APPENDIX 1: THE MAP OF ROYAL FORESTS IN THE THIRTEENTH CENTURY 178 APPENDIX 2: GLOSSARY 179 APPENDIX 3: ORIGINALITY REPORTS 180 APPENDIX 4: ETHICS BOARD WAIVER FORMS 182tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/*
dc.subjectMiddle English metrical romancetr_eng
dc.subjectArthurian romancetr_eng
dc.subjectChivalric foresttr_eng
dc.subjectThe spatial turntr_eng
dc.subjectIdeological spacetr_eng
dc.subjectChivalric spacetr_eng
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Dil ve edebiyattr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Sosyal bilimlertr_TR
dc.title“Into A Wyld Forest”: The Forest As An Ideological Space In Middle English Metrical Arthurian Romancestr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu tezin amacı Orta İngilizce manzum Arthur romanslarında kullanılan ormanı ideolojik mekân olarak incelemektir. Arthur şövalyelerinin ve diğer karakterlerin ormandaki maceralarını, mücadelelerini, vuruşmalarını, karşılaşmalarını ve manevi değişimlerini inceleyerek, ormanın Orta Çağ şövalyelik ilke ve öğretileri doğrultusunda tasarlandığı tartışılmaktadır. Mekân ve mekânsallık kavramları, mekânın ideolojilerden ayrı değerlendirilemeyeceğini tartışmak üzere kullanılmıştır. Hatta, mekân ideolojik anlamlar taşır ve üretir, ve ayrıca onlar tarafından üretilir. Orta Çağ şövalyelik ideolojisi, romanslarda tasvir edilen ormanları, bu ormanların Orta Çağ’daki tarihçesinin, klasik edebiyat ve genel olarak Orta Çağ edebiyatındaki örneklerinin ışığında, ideolojik bir mekân olarak şekillendirmiştir. Nitekim, romanslardaki orman, bir şövalyelik mekânı olarak, şövalye için tasarlanmıştır ve şövalyenin ihtiyaçlarını ve başarılarını önceller. Dolayısıyla, orman, şövalyenin gelişimi ve kendini gerçekleştirmesi için özel olarak yaratılmış bir mekân olarak işlevini yerine getirir. Bu bağlamda, bu tez Kral Arthur’un Yemini (the Avowyng of King Arthur), Arthur’un Maceraları (the Awntyrs off Arthure), Sir Gawain’in Kahramanlığı (the Jeaste of Sir Gawain), Libeaus Desconus (Lybeaus Desconus), Sir Gawain’in Evliliği (the Marriage of Sir Gawain), Sir Gawain ve Carlisle’ın Karl’ı (Sir Gawain and the Carle of Carlisle), Sir Gawain ve Yeşil Şövalye (Sir Gawain and the Green Knight), Galli Sir Perceval (Sir Perceval of Galles), Sir Gawain ve Ragnelle’in Düğünü (the Wedding of Sir Gawain and Dame Ragnelle) ve Ywain ve Gawain (Ywain and Gawain) romanslarındaki ormanların şövalyelik mekânı olarak analizini içermektedir ve bu romanslardaki ormanların şövalyelik ideolojisini doğrulamak amacıyla, şövalyeye, zorlu görevler ve testler sunduğunu tartışmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentİngiliz Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-5727-813Xtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess