Show simple item record

dc.contributor.advisorGenç, Aydan
dc.contributor.authorDemirtaş, Beyza
dc.date.accessioned2019-08-29T13:40:54Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-08-21
dc.identifier.citationDemirtaş,B.(2019).Sağlıklı genç yetişkinlerde video head ımpulse test normalizasyon çalışması.Master Thesistr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8806
dc.description.abstractDemirtaş, B. Vıdeo Head Impulse Test (Vhıt) Normalızatıon Study In Young Adults, Hacettepe Graduate School of Health Sciences, Master Thesis of Audiology, Ankara, 2019. The Head Impulse Test (HIT), which has an essential clinical value in differentiating between peripheral and central pathologies, was developed by Halmagyi and Curthoys in 1988. Because it does not carry a numerical data, and its evaluation is subjective, the HIT test became an evaluation tool with limitations. Current technological developments have led to high-speed video recordings and accurate positioning of the eye, so that, the video head impulse test (v-HIT) has been developed and used to allow a digital expression of HIT measurements. The video head impulse test is easy-to-apply, objective, allows the evaluation of the six semicircular canals (SCC), visualization of the hidden saccades that occur during the vestibulo-ocular reflex (VOR), and allows the acquisition of numerical data in the evaluation. In this study, 130 young adults in the age range of (18-30 years old) were participated to determine the normalization values of the test. In the analysis of the data, no significant difference was found between the lateral scc canals of the right and left ear (p> 0.05), but a significant difference was found between the vertical canals (p <0.05). Also, a significant difference was found between males and females in the obtained data of the right anterior canal(p<0.05). The study findings provide valuable normative data in clinical use, constitute an important basic data for individuals with vestibular pathology.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectHead Impulse Test.Video Head Impulse Testtr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Tıptr_TR
dc.titleGenç Yetişkinlerde Video Head Impulse Test Normalizasyon Çalışmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetDemirtaş, B Genç Yetişkinlerde Video Head Impulse Test (Vhıt) Normalizasyon Çalışması , Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Odyoloji Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019. Periferik ve santral patolojilerin ayırımında önemli bir klinik değere sahip olan Head Impulse Test (HIT), Halmagyi ve Curthoys tarafından 1988 yılında geliştirilmiştir. Sayısal bir veri taşımaması ve değerlendirilmesinin subjektif olması nedeniyle HIT testi, sınırlılıkları olan bir değerlendirme aracı olmuştur. Teknolojik gelişmeler, yüksek hızlı video kayıtlarının alınabilmesi ve göz pozisyonlarının hassas şekilde belirlenmesinin önünü açmış böylece HIT ölçümlerinin sayısal olarak ifade edilebilmesine olanak sağlayan, video head impulse test (v-HIT) geliştirilip kullanılmaya başlanmıştır. Video head impulse test, uygulanması kolay, objektif, altı semisirküler kanalın(SSK) değerlendirilmesine ve vestibülo-oküler refleks(VOR )sırasında meydana gelen gizli sakkadların görülebilmesine olanak sağlayıp, değerlendirmede sayısal verilerin elde edilmesine imkan tanıyan önemli bir testtir. Çalışmaya genç yetişkin (18-30 yaş aralığında) bireylerin normalizasyon değerlerinin belirlenmesi amacıyla 130 kişi dahil edilmiştir. Verilerin analizinde tüm bireylerde sağ ve sol kulak lateral SSK kanallarda kazanç açısından anlamlı fark elde edilmezken (p>0.05), vertikal kanallarda anlamlı fark elde edilmiştir (p<0.05). Kadın ve erkek bireylerden elde edilen verilerin analizinde ise sağ anterior kanalda anlamlı fark elde edilmiştir(p<0.05). Klinik kullanımda normatif veri olması açısından değerli olan çalışma bulguları, vestibüler patolojisi bulunan bireyler için de önemli bir temel veri oluşturmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentOdyolojitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2020-03-02T13:40:54Z
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-1339-9490tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/closedAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/closedAccess