Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahin Kütük, Birsen
dc.contributor.authorAteş, Koray
dc.date.accessioned2019-09-02T11:50:39Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8815
dc.description.abstractIn this study, based on the theory of Pierre Bourdieu, the focus is on the theater taste of the audience of Ankara State Theaters. In this context, the establishment, development and relationship of the State Theaters with the field of politics are discussed with the concept of “field”, and the spectator's tastes are examined in the context of habitus, cultural capital and cultural consumption. In the study, which used quantitative research method, a questionnaire was applied to 200 people in the spectator of the State Theater in Ankara and the data were evaluated with Multiple Correspondence Analysis (MCA). According to the main results of the study, the taste of the spectator in the State Theaters in Ankara is related to social space.tr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectBourdieutr_TR
dc.subjectDevlet Tiyatroları
dc.subjectBeğeni
dc.subjectKültürel sermaye
dc.subjectÇoklu mütekabiliyet analizi (ÇMA)
dc.subject.lcshAntropolojitr_TR
dc.titleBourdieucu Yaklaşımla Ankara Devlet Tiyatroları Seyircilerinin Beğeni Kültürütr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada, Pierre Bourdieu’nün kuramından hareketle Ankara Devlet Tiyatroları seyircilerinin tiyatro beğenisine odaklanılmıştır. Bu bağlamda Devlet Tiyatrolarının kuruluşu, gelişimi ve siyaset alanıyla olan ilişkiselliği “alan” kavramıyla ele alınmış, seyircilerin beğenileri habitus, kültürel sermaye ve kültürel tüketim bağlamında incelenmiştir. Nicel araştırma yöntemi kullanılan çalışmada Ankara’da Devlet Tiyatrosu seyircisi 200 kişiye anket uygulanmış, veriler Çoklu Mütekabiliyet Analiziyle (Multiple Correspondence Analysis MCA) değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen temel sonuçlara göre, Ankara ilindeki Devlet Tiyatroları seyircilerinin beğenisi toplumsal uzam ile ilişkilidir.tr_TR
dc.contributor.departmentAntropolojitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record