xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestForm.login_para

xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestForm.login

Yazardan belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

Üst Ekstremite Etkilenimi Olan Spastik Klinik Tipteki Serebral Palsili Çocuklarda, Konvansiyonel Fizyoterapiye Ek Uygulanacak Olan Teknoloji Destekli Tedavi Programı ile Konvansiyonel Fizyoterapi Programının Üst Ekstremite Fonksiyonlarına Etkilerinin Karşılaştırılması

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.