Show simple item record

dc.contributor.advisorKalfa, Mahir
dc.contributor.authorCeylan, Ferudun
dc.date.accessioned2019-09-16T06:07:58Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-07-03
dc.identifier.citationCeylan (2019)tr_TR
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/8884
dc.description.abstractClassroom activities are designed and implemented in classrooms to develop students' language skills in the process of foreign language education. Especially in recent years, it has been observed that teachers have given importance to various classroom activities in teaching Turkish as a foreign language, but there is no clear data on the extent to which teachers take the preferences of students into consideration when choosing or designing activities. Also, there is no sufficient study on whether there are similarities or differences between teachers and students' preferences regarding the implementation of classroom activities. Therefore, this study aimed to investigate the preferences of students and teachers regarding the use of classroom activities in teaching Turkish as a foreign language. In this study, a questionnaire was applied to the teachers and students to determine their preferences about the activities used in the classroom. The content of this questionnaire consisted of 54 questions prepared with the 6-point Likert scale and open-ended questions. At the end of the questionnaire, the responses of the participants were analyzed in SPSS program and according to the data obtained, comparisons were made about preferences for each activity and the similarities and differences between the views of the students and teachers were revealed. According to the results, significant differences were found in 17 of 54 classroom activities. Despite this mismatch, there is a general match between the activities that the students prefer to do and what the teachers do in the classroom. Keywords: language teaching, teaching Turkish to foreigners, teaching Turkish as a foreign language, in-class activities, teacher and student viewstr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectYabancı dil olarak Türkçe öğretimitr_TR
dc.subjectTürkçe öğretimitr_TR
dc.subjectSınıf içi etkinlikleritr_TR
dc.subjectÖğretmen ve öğrenci görüşleritr_TR
dc.subjectYabancılara Türkçe öğretimitr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Eğitimtr_TR
dc.titleYabancılara Türkçe Öğretiminde Uygulanan Sınıf İçi Etkinliklerine Yönelik Öğretmen ve Öğrenci Görüşleritr_TR
dc.title.alternativeTeacher And Student Views On In-Class Activities Used In Teaching Turkish To Foreign Studentstr_eng
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetSınıfta kullanılan etkinlikler, birçok yönden dil öğretiminde önemlidir. Etkinlikler, özellikle öğrencilerin derse aktif katılarak farklı becerileri kazanmalarında büyük rol oynamaktadır. Bu nedenle, sınıf etkinlikleri, dil öğrenimi ve öğretimi sürecinde öğrencilerin çeşitli dil becerilerini geliştirme amacıyla tasarlanmakta ve sınıflarda uygulanmaktadır. Günümüzde bir konu hakkında tartışma, canlandırma ve beyin fırtınası gibi çeşitli sınıf etkinlikleri derslerin atmosferini olumlu yönde etkileyerek yabancı dil öğretimi konusunda faydalı olmaktadır. Bu bağlamdan hareketle özellikle son yıllarda, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde de öğretmenler tarafından çeşitli sınıf etkinliklerinin yaptırılmasına ağırlık verildiği gözlenmektedir ancak öğretmenlerin sınıfta yaptıracakları etkinlikleri seçerken veya tasarlarken ne derecede öğrencilerin tercihlerini dikkate aldıkları konusunda net veriler bulunmamaktadır. Ayrıca, öğretmenlerin ve öğrencilerin sınıf içi etkinliklerinin uygulanması hususundaki tercihleri arasında benzerliklerin veya farklılıkların olup olmadığına dair yeterli çalışma da bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu çalışma Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde öğrencilerin ve öğretmenlerin sınıf etkinliklerinin kullanımına ilişkin tercihlerini araştırmayı amaçlamıştır. Bu çalışmada, bu alanda görev yapan öğretmenlere ve eğitim gören öğrencilere sınıf içinde kullanılan etkinliklere dair tercihlerinin saptanması için bir anket uygulanmıştır. Bu anketin içeriğinde 6’lı Likert tipi ölçekle hazırlanmış 54 soru bulunmakta ve bu sorulara ek olarak katılımcılara ankette bulunan etkinliklere dair görüşleriyle ilgili açık uçlu sorular yöneltilmiştir. Anket uygulaması sonunda, katılımcıların cevapları, SPSS programında t-testlerle analiz edilerek elde edilen verilere göre, her bir etkinliğe yönelik tercihler konusunda karşılaştırmalar yapılmış ve öğrenci-öğretmen görüşleri arasındaki benzerlikler ve farklılıklar ortaya konmuştur. Sonuçlara göre, 54 sınıf içi etkinliğinin 17’sinde anlamlı farklar tespit edilmiştir. Bu uyumsuzluğa rağmen, genel anlamda öğrencilerin sınıfta yapmayı tercih ettiği etkinliklerle öğretmenlerin yaptırdığı etkinlikler arasında uyum bulunmaktadır. Anahtar Kelimeler: dil öğretimi, yabancılara Türkçe öğretimi, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, sınıf içi etkinlikleri, öğretmen ve öğrenci görüşleri.tr_TR
dc.contributor.departmentTürkçe Eğitimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record