Show simple item record

dc.contributor.advisorSeferoğlu, Süleyman Sadi
dc.contributor.authorKızıltepe, Fırat
dc.date.accessioned2019-09-16T06:17:41Z
dc.date.issued2019-08-01
dc.date.submitted2019-06-12
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/8914
dc.description.abstractThe aim of this study was to develop an online trolling behavior scale and to examine awareness of trolling behavior. Data were collected through online measurement tools developed by the researcher. A total of 1524 people (896 women and 628 men), aged 12-62, participated in the study. In the analysis of the data, “Mann-Withney U”and ”Kruskal-Wallis” tests and content analysis method were used. In the scope of the study, an online trolling behavior scale consisting of 22 items, which meets the validity and reliability criteria, was developed. As a result of the data analysis, it was found that trolling behaviors differ significantly according to various variables. According to findings, men do more online trolling behaviors than women. Trolling behaviors are mostly seen in the 12-18 age range, at lowest in the 37-62 age range, the highest level of people with high school education level and the lowest is with people with doctorate education level. Reactions to trolls differ significantly according to gender and education level. While women prefer to block trolls, men behave to correct the information they share. According to the participant views, trolls are people who trick and annoy users and directing the masses with unreal shares. Depending on the results obtained, it is recommended that digital media literacy is integrated into the curricula in order to easily identify troll shares and know how to react towards them, to create content that will raise awareness about trolls.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectTroltr_TR
dc.subjectTrollemetr_TR
dc.subjectSiber zorbalıktr_TR
dc.subjectTrollingtr_TR
dc.subjectCyberbullyingtr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Felsefe. Psikoloji. Din.::Psikolojitr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Teknoloji. Mühendislik::İnsan mühendisliğitr_TR
dc.titleÇevrimiçi Trol Davranış Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Trol Davranışlarına Yönelik Farkındalığın İncelenmesitr_TR
dc.title.alternativeDeveloping An Online Trolling Behavior Scale And Investigating Awareness Of Trolling Behaviortr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı, bir çevrimiçi trol davranış ölçeği geliştirmek ve trol davranışlarına yönelik farkındalığı incelemektir. Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen ölçme araçlarıyla çevrimiçi ortamda toplanmıştır. Çalışmaya yaşları 12-62 arasında değişen, 896’sı kadın ve 628’i erkek olmak üzere toplam 1524 kişi katılmıştır. Verilerin analizinde “Mann-Withney U” ve “Kruskal-Wallis” testi ile içerik analizi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında, geçerlik ve güvenirlik ölçütlerini karşılayan, 22 maddeden oluşan çevrimiçi trol davranış ölçeği geliştirilmiştir. Katılımcı görüşlerine dayanarak toplanan verilerin analizi sonucunda trol davranışların çeşitli değişkenlere göre anlamlı farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. Eerkekler kadınlara göre, sosyal medyada daha çok vakit geçiren kişiler diğerlerine göre daha fazla trol davranışlarda bulunmaktadırlar. Trol davranışlar çok 12-18, en az 37-62 yaş aralığında, en çok eğitim düzeyi lise olan kişilerde en az ise eğitim düzeyi doktora olan kişilerde görülmektedir. Trollere gösterilen tepkiler cinsiyete ve eğitim düzeyine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Kadınlar trolleri engellemeyi tercih ederken, erkekler trollerin paylaştıkları bilgileri düzeltme davranışı sergilemektedirler. Katılımcı görüşlerine göre troller, daha çok dalga geçme amaçlı paylaşımlarla kullanıcıları kandıran, kızdıran ve gerçek dışı paylaşımlarla kitleleri yönlendiren kişilerdir. Ulaşılan sonuçlara bağlı olarak trol paylaşımların kolay tanımlanabilmesi ve onlara doğru tepkilerin gösterilebilmesi için müfredatlara dijital medya okuryazarlığının entegre edilerek trollere yönelik farkındalığı artıracak içeriklerin oluşturulması önerilmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentBilgisayar ve Öğretim Teknolojileritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess