Show simple item record

dc.contributor.advisorKalfa, Mahir
dc.contributor.authorHattatioğlu, Ahmet
dc.date.accessioned2019-09-16T06:19:01Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-07-03
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/8922
dc.description.abstractThis study focuses on speaking activities in teaching materials in foreign language teaching. While reading, listening, speaking and writing skills are equally important in language teaching, speaking is regarded as the most challenging one. Especially in the language teaching centers located in regions where the target language is not spoken, classrooms are the only places for learners to practice the language. This makes it difficult for learners to internalize what they have learned. In cases where the learners cannot practice the target language outside the classroom, teaching materials, which include qualified speaking activities, are of particular importance for the language teaching centers. For the purpose of the study, in addition to Turkish, materials for teaching English and German, which are among the most learned foreign languages in the world, were also included. In this study, speaking activities for intermediate (B1) students in the student’s books of Yedi İklim Türkçe, New Headway and Menschen were examined. The techniques and methods used in improving speaking skills, the extent to which these student’s books conform to the acquisitions of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) and the extent to which the acquisitions are included in the books are examined and evaluated. The study applies document analysis as a qualitative research method. Speaking activities in the textbooks were examined in accordance with the stages developed by Forster (1995) and content analysis was used in the analysis of the data obtained.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectYabancı dil olarak Türkçe öğretimitr_TR
dc.subjectYabancı dil öğretimi
dc.subjectDers kitabı
dc.subjectYedi iklim Türkçe
dc.subjectNew headwaytr_eng
dc.subjectMenschentr_eng
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Eğitimtr_TR
dc.titleTürkçe, İngilizce ve Almanca Yabancı Dil Öğretimi Kitaplarının Konuşma Etkinlikleri Bakımından Karşılaştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeComparison Of Foreign Language Teaching Books For Turkish, English And German In Terms Of Speaking Activities
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, yabancı dil öğretiminde, öğretim materyallerinde yer verilen konuşma etkinliklerini konu edinmektedir. Dil öğretiminde okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerileri eşit derecede önem arz etmekle birlikte en çok zorlanılan beceri olarak konuşma becerisi dikkat çekmektedir. Özellikle hedef dilin konuşulduğu bölge farklı olan yerlerde bulunan dil öğretim merkezlerinde kursiyerler dili sadece sınıfta kullanabilme fırsatı bulmaktadır. Bu da kursiyerlerin öğrendiklerini içselleştirmede zorlanmalarına neden olmaktadır. Öğrenicilerin hedef dili sınıf dışında kullanamadığı durumlarda, nitelikli konuşma etkinlikleri içeren öğretim materyalleri dil öğretim merkezleri için özel bir öneme sahiptir. Bu çalışmada, Türkçe ile birlikte, dünyada yabancı dil olarak öğrenici sayısı yüksek olan dillerden İngilizce ve Almanca öğretim materyalleri de çalışmanın kapsamına alınmıştır. Çalışmada, Türkçe, İngilizce ve Almancanın yabancı dil olarak öğretimi için hazırlanan Yedi İklim Türkçe, New Headway ve Menschen isimli ders kitaplarının orta düzeydeki (B1) konuşma etkinlikleri incelenmiş; kitapların konuşma becerisini hangi yollarla geliştirmeye çalıştığı, ders kitaplarının Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi kazanımlarına ne ölçüde uyduğu ve kitaplarda hangi kazanımlara ne derecede yer verildiği incelenmiş ve bunlara ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Kitaplardaki konuşma etkinlikleri Forster’in (1995) geliştirdiği aşamalar dikkate alınarak incelenmiş, elde edilen verilerin analizinde içerik çözümlemesi kullanılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentTürkçe Eğitimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record