Show simple item record

dc.contributor.advisorTepe , Harun
dc.contributor.authorSeda , Sönmez
dc.date.accessioned2019-09-16T11:28:33Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-09-02
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/8923
dc.description.abstractWar has been defined in different ways from past to nowadays. There have been also several discussions about the relationship between war and human nature. Some thinkers have considered war as part of human nature, some as an armed struggle learned afterwards. The question whether it is a part of human nature or an action acquired during the historical process, needs to be justified. And these justifications comprehended the just war theory In this study, the relationship between war and human nature, the morality of war, just war theory and its history are tackled on the account of Michael Walzer, one of the eminent representatives of just war theory. Walzer’s theory of just war is presented in details, in the frame of the concepts as war crime, the rules of war, the methods of war, the dilemmas of war, aggression, the human rights, social freedom, political independence and moral responsibility. Convequently, we come the idea that a war cannot be justified even if starts with a just reason. According to Walzer, it must be predetermined who will be killed in the war, who cannot be killed and who will be left out of the war. To defend yourself cannot be a crime in case of an agression, but it doesnot also justify any cruel action of the attacked person. How can the conflicts between jus in bello and jus ad bellum be resolved? Based on this question, it is maintainded that a war cannot be out of morality, and soldiers cannot refrain from moral responsibilities in any circumstances.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY……………………………………………………………………...i YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI……………..……….…….......ii ETİK BEYAN………………………………………………………..………...………….......iii TEŞEKKÜR…………………………………………………………………………………….iv ÖZET…………………………………………………………………………………...iv ABSTRACT……………………………………………………………………………vi İÇİNDEKİLER………………………………………………………………………...vii GİRİŞ…………………………………………………………………………………....1 1.BÖLÜM : SAVAŞ VE İNSANIN DOĞASI ………………………………………..6 1.1. SAVAŞIN TARİHSEL GELİŞİMİ …………..………………………….6 1.2. İNSAN DOĞASI………………………………….…….......................12 1.2.1. Psikanalitik Yaklaşıma Göre Şiddet ve İnsan Doğası……...................................................................................18 1.2.2. Felsefi Antropolojik Yaklaşıma Göre Şiddet ve İnsan Doğası…………………………………….……………………...……22 1.3. SAVAŞ ÖĞRENİLEN BİR ŞEY MİDİR?..........................................26 2. BÖLÜM : SAVAŞIN AHLAKİLİĞİ SORUNU VE HAKLI SAVAŞ DÜŞÜNCESİ ………….……………………………………………………………...31 2.1. TEK TANRILI DİNLERDE HAKLI SAVAŞ DÜŞÜNCESİ.………….39 2.2. FELSEFE TARİHİNDE HAKLI SAVAŞ DÜŞÜNCESİ……………...42 11 2.2.1. Platon ve Aristoteles’te Haklı Savaş Düşüncesi…………………………………………………………….............42 2.2.2 Cicero ve Kant’ta Haklı Savaş Düşüncesi…………………………………………………………………......45 2.2.3 Suârez ve Grotius’ta Haklı Savaş Düşüncesi……………………………………………………………..………47 3. BÖLÜM: MICHAEL WALZER’IN HAKLI SAVAŞ DÜŞÜNCESİ....…..…….54 3.1. MICHAEL WALZER’IN AHLAK ANLAYIŞI.…………………….......54 3.2. HAKLI SAVAŞ TARTIŞMASI....……………………………………....60 3.3. SAVAŞTA HANGİ KURALLAR NE ZAMAN İHLAL EDİLEBİLİR?………………………………...……………………………………….71 3.4. SAVAŞTA SORUMLULUK……………………….............................79 SONUÇ …………..………..………………………………………………………….85 KAYNAKÇA…………………………………………………………………………..93tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSavaştr_TR
dc.subjectİnsan doğası
dc.subjectHaklı savaş
dc.subjectEtik
dc.subjectHaksız savaş
dc.subjectJus İn Bello
dc.subjectJus Ad Bellum
dc.subject.lcshETİKtr_TR
dc.titleMichael Walzer ve Haklı Savaş Problemitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetGeçmişten günümüze kadar savaşa farklı tanımlar yapılmıştır. Savaş ve insan doğası arasındaki ilişkiye dair çeşitli tartışmalara girişilmiştir. Kimileri savaşı insan doğasının bir parçası olarak, kimileri sonradan öğrenilen silahlı bir mücadele olarak incelemişlerdir. İster insan doğasının bir parçası olsun, ister tarihsel süreç boyunca öğrenilen bir eylem olsun, mutlaka gerekçelendirilmeye ihtiyaç duyulmuştur. Bu gerekçelendirmeler ise haklı savaş kuramını ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada savaş ve insan doğası ilişkisi, savaşın ahlakiliği problemi, haklı savaş kuramı ve gelişimi bu kuramın günümüz temsilcilerinin en önemlilerinden biri olan Michael Walzer’ın görüşleri temelinde açıklanmıştır. Walzer’ın savaş suçu, savaş kuralları, savaş yöntemleri, savaşın ikilemleri, saldırganlık, insan hakları, toplumsal özgürlük, siyasi bağımsızlık ve ahlaki sorumluluk kavramları çerçevesinde ortaya koyduğu haklı savaş tezi incelenmiştir. Sonuç olarak bir savaşın haklı olabilmesi için haklı bir gerekçeyle başlamış olması yeterli değildir. Walzer’a göre savaşta kimlerin öldürüleceğinin, kimlerin öldürülemeyeceğinin ve kimlerin savaşın dışında kalacağının belirlenmesi gerekir. Saldırganlık durumunda savunmaya geçmek haklı bir tutumdur, suç olarak nitelendirilemez, ancak sınırların ihlal edilmesinin gerekli olduğu durumlarda ne yapılmalıdır? Jus in bello ile jus ad bellum arasındaki çatışmalar nasıl açıklanabilir? Bu ve benzeri sorulardan yola çıkılarak savaşın ahlaktan bağımsız olamayacağı ve savaşanların hiçbir koşulda ahlaki sorumluluklarının ortadan kalkamayacağı gösterilmeye çalışılmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentFelsefetr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record