Show simple item record

dc.contributor.advisorOkur, Fatma Visal
dc.contributor.authorAlkan, Berna
dc.date.accessioned2019-09-17T08:07:27Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-08-23
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/8932
dc.description.abstractAML heterogeneity show evidence of hierarchical cellular organization and at the top of this hierarchical structure there is a rare group of LSCs. It was mentioned that there is an association between LSCs and disease prognosis. For better understanding of the leukemogenesis and therapy resistant mechanism, LSC in vitro culture is important and still challenging area. In this study, LSCs were maintained using niche like co-culture system in AML patient samples for long-term culture. Proliferation rate, blastic colony formation capacity, leukemia cobblestone formation capacity and ALDH activity was evaluated for determining the LSC frequency, and their self-renewal and leukemia formation capacity in leukemia population. For short-term culture, proliferation index was determined using CFSE analysis. Unlike healthy donor samples, blastic colony formation and cobblestone area formation were observed in AML samples. Majority of cell populations in the control samples show low ALDH activity whereas, AML samples show intermediate ALDH activity. Besides, in ALDH intermediate population LSC percentage was stable during long-term culture for AML samples. For remission samples the LSC percentage decreased. There was a dispersion among sample proliferation capacity because of the heterogeneity. Selected LSC surface markers (VEGFR-2, CD25, TIM3 ve CLL-1) can be used to determine LSC in leukemia samples for distinguishing HSCs and their expressions levels higher in AML diagnose and relapse samples than remission samples. In conclusion, using this niche like coculture system especially at the time of diagnose and ALDH assay, we can determine the LSC frequency and get information for early prognose. This in vitro assay can be used to assess investigating pathways of chemoresistance and screening of new LSC-targeted therapies.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAcute Myeloid Leukemiatr_TR
dc.subjectLeukemia Stem Cellstr_TR
dc.subjectNichetr_TR
dc.subjectCo-culturetr_TR
dc.subjectBone Marrowtr_TR
dc.subject.lcshAkut myeloid lösemitr_TR
dc.subject.lcshlösemik kök hücretr_TR
dc.subject.lcshniştr_TR
dc.subject.lcshkokültürtr_TR
dc.subject.lcshkemik iliğitr_TR
dc.titleCharacterization of Acute Myeloid Leukemia Stem Cells By Niche-Like Coculture Systemtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetAML heterojenitesinin lösemi hücrelerinin hiyerarşik organizasyonundan kaynaklandığı ve bu hiyerarşik yapının en üstünde yer alan LKH’lerin hastalık prognozu ile ilişkisi gösterilmiştir. Hem lökomogenezin hemde ilaç direnç mekanizmalarının anlaşılabilmesi için çok önemli olan LKH’lerin çalışılabileceği in vitro kültür sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada, niş benzeri kokültür sistemi ile AML örneklerinde LKH’ lerin, uzun dönem idamesi sağlanmıştır. Lösemik popülasyondaki LKH’ lerin sıklığının belirlenmesi yanında, LKH’ lerin kendini yenileyebilme ve lösemi oluşturabilme potansiyellerinin incelenmesi için proliferasyon hızlarına, blastik koloni ve lösemik kaldırım taşı oluşturma kapasitelerine ve ALDH aktivitelerine bakılmıştır. Kısa dönem kültürde, CFSE analizi ile proliferasyon indeksi hesaplanmıştır. LKH’ lerin tespit edilmesi ve HKH ayırımında kullanılabilecek faklı belirteçlerin (VEGFR-2, CD25, TIM3 ve CLL-1) etkinlikleri değerlendirilmiştir. AML örneklerinde lösemik koloni ve kaldırım taşı alanlarının oluşumu gözlenirken, sağlıklı kemik iliği örneklerinde bu oluşumlar gözlenmemiştir. Kontrollerde düşük ALDH aktivitesi gösteren ana hücre popülasyonun aksine, AML örneklerinde orta ALDH aktivitesinin olduğu ve bu popülasyondaki LKH oranının kültür boyunca stabil kaldığı, remisyon örneklerinde ise bu oranın düştüğü saptanmıştır. Heterojenite nedeniyle proliferasyon indekslerinin geniş bir dağılım aralığı görülmüştür. Seçilen LKH yüzey belirteçlerinin tanı ve relaps örneklerinde remisyon örneklerine göre daha fazla ifade edildiği ve HKH ayırımında kullanılabileceği gösterilmiştir. Sonuç olarak, tanı anında yapılacak niş-benzeri kokültür ile ve ALDH aktivitesine bakılarak LKH sıklığı ve fonksiyonları hakkında bilgi edinilebilir. Hastalık prognozu hakkında erken dönemde elde edinilen bu bilgiler ile tedavi planlaması yapılabilir.tr_TR
dc.contributor.departmentKök Hücretr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2020-03-21T08:07:27Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record