Show simple item record

dc.contributor.advisorBerki, Türev
dc.contributor.authorKurdoğlu, Berk
dc.date.accessioned2019-09-17T12:29:53Z
dc.date.issued2019-08
dc.date.submitted2019-08-29
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/8936
dc.description.abstractIn music, the motif, which can be defined as the smallest building unit with the thematic identity of a work and repeated at many points of the work to which it is related, in the same or differentiated forms, is a vital element ensuring coherence in this aspect. Thus, motif-structured analysis emerges as a requirement for identifying the form of the work. Although there are many motif analyses in the literature, there is almost no motif-based analytical work when it comes to Western Classical Music works which intensively contain jazz elements. Just 50 meaures long, Tutti in the first movement of F Major Piano Concerto, which is considered as a masterpiece of George Gershwin, who is one of the most important names integrating jazz and serious symphonic music, draws attention with the intensity of the motific structure it has. In this study, a motif-structured analysis of the mentioned Tutti, which aims to reveal the characteristic of repetition and distribution of motifs throughout Tutti, is carried out. The analysis covering six different process steps shows that the Tutti is home to 552 motifs gathered under 6 main motif groups, that there is not even a single measure in the Tutti where motifs are not present, and that four of the motifs stem from swing feel and the Charleston rhythm in jazz.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectGershwintr_TR
dc.subjectFa Majör Piyano Konçertosutr_TR
dc.subjectAllegrotr_TR
dc.subjectTuttitr_TR
dc.subjectMotif-yapı analizitr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Müzik ve Müzik üzerine kitaplar::Öğretim ve çalışma::Müzik eserlerinin analizitr_TR
dc.titleBir Tutti'ye Motif-Yapı Temelli Analitik Bakış: Gershwin, Fa Majör Piyano Konçertosu, Itr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetMüzikte “bir eserin tematik kimliğe sahip en küçük yapı birimi” olarak tanımlanabilecek olan ve ilişkin olduğu eserin pek çok noktasında, aynen ya da farklılaştırılmış biçimleriyle defalarca yinelenen motif, bu yönüyle bütünlüğü sağlayıcı hayati bir unsurdur. Şu halde, motif-yapı analizi, bir eserde form inşasına yönelik bir değerlendirme yapabilmek için bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Literatürde çok sayıda motif analizi bulunmasına rağmen, bünyesinde caz öğelerini yoğun oranda barındıran Klasik Batı Müziği eserleri söz konusu olduğunda, motif temelli bir analitik çalışmaya neredeyse rastlanmamaktadır. “Caz ile ciddi senfonik müziği bütünleştiren” en önemli isimler arasında yer alan George Gershwin’in bir başyapıtı olarak kabul gören Fa Majör Piyano Konçertosu’nun sadece 50 ölçü uzunluğundaki birinci bölüm Tutti’si, motifsel örgü yoğunluğuyla dikkat çekmektedir. Bu çalışmada, anılan Tutti üzerinde, motiflerin yinelenme ve Tutti geneline dağılma karakteristiğini ortaya koymayı amaçlayan bir motif-yapı analizi gerçekleştirilmektedir. Altı ayrı işlem basamağını kapsayan analiz; Tutti’nin, 6 ana motif grubu altında toplanan 552 motife ev sahipliği yaptığını, Tutti’de motif kullanımına sahne olmayan tek bir ölçü dahi bulunmadığını ve motiflerden dördünün, swing hissiyatı ve Charleston ritmi özelinde cazdan kaynaklandığını gözler önüne sermektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentMüzik Teorileritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-09-17T12:29:53Z
dc.subject.musicLoC Music Genre/Form Terms::C::Concertostr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record