Show simple item record

dc.contributor.advisorSavaş, U. Tolga
dc.contributor.authorHalıcı, Dilara
dc.date.accessioned2019-09-17T12:30:02Z
dc.date.issued2019-09-05
dc.date.submitted2019-07-10
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/8937
dc.description.abstractThis artwork report is based on the memories engraved in human memory and the images in the lead roles of these memories are intended to come to life in the form of ceramics and were written in this direction. Since the concrete images of the past have become abstract until they arrive to present day, it has been tried to give meaning to this abstractness again (this time as more personalized) and many attempts have been made for it. Within the scope of the studies, the art of ceramics was strictly adhered to and the forms were applied with the exception of images. In addition, glass was used as the base in the two smallest studies. In addition, since the fact that the actual work had real stories from the past to the present day, the art of literature was also helped. Some of the works are composed of icons placed on planes with a certain height from the ground. Some other are based on a circle form. All of the artwork are on display in certain groups. They are numbered and symbolized on their upper surfaces to reflect the psychologic aspects of the memories they translate. The symbols used in the studies express the loneliness that one feels within the stories(which he could live or not) he creates. Each one of the pieces alone does not mean anything and cannot make sense without its symbolstr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectHikâyetr_TR
dc.subjectSeramiktr_TR
dc.subjectİmgetr_TR
dc.subjectFormtr_TR
dc.subjectYaratım sürecitr_TR
dc.subjectBiçimtr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Güzel sanatlartr_TR
dc.titleYaratım Sürecinde Hikâyelerden Seramik Formunatr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetBu sanat çalışması raporun da bir insanın hafızasına kazınmış olan anılardan yola çıkılarak, o anıların başrollerindeki imgelerin seramik formunda hayat bulması amaçlanarak yazılmıştır. Geçmişteki somut imgeler, günümüze ulaşana kadar soyutlaştığından ötürü, o soyutluğa yeniden ( bu sefer daha kişiselleştirilmiş olarak ) anlam kazandırmak istenmiş ve bunun için pek çok denemeler yapılmıştır. Yapılan çalışmalar kapsamında seramik sanatına tam anlamıyla bağlı kalınmış, formlarda imgeler dışında sür-sil uygulanmıştır. Bunların yanı sıra en küçük iki çalışmada kaide olarak cam kullanılmıştır. Ayrıca yapılmış olan her çalışmanın geçmişten günümüze kadar gelen gerçek hikâyeleri olduğundan ötürü, edebiyat sanatın dan da yardım alınmıştır. Çalışmaların bazıları, yerden belirli yüksekliği bulunan düzlemlerin üzerine yerleştirilmiş simgelerden oluşturulmuştur. Bazıları ise, daire formu baz alınarak oluşturulmuştur. Çalışmaların hepsi belirli gruplar halinde sergilenmektedir. Üst yüzeylerinde de tercüman oldukları anıların psikolojik yanlarını yansıtacak şekilde numaralandırılmış ve simgelenmiştir. Çalışmalarda kullanılan simgeler, insanın içerisinde oluşturduğu (yaşadığı ya da yaşamadığı ) hikâyelerin içerisinde hissettiği yalnızlığı ifade etmektedir. Çalışmalardan her biri tek başına anlamını yitirdiği gibi, simgeleri olmadan da bir anlam ifade edemez.tr_TR
dc.contributor.departmentSeramiktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-09-17T12:30:02Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record