Show simple item record

dc.contributor.advisorArslan , Çetin
dc.contributor.authorTekin , Engin
dc.date.accessioned2019-09-19T12:58:21Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-08-19
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/8958
dc.description.abstractThanks to new technological innovations, the counterfeiting money is increasing and altering from its former concept day by day. It is still posing a considerable threat for state economies and public order. The subject which is examined in this thesis is not only a national security issue but also an international one. Therefore, it prompts the states to cooperate and take measures against counterfeiting money. As an example of the measures, the former Turkish Criminal Code 765 applied to counterfeiting money cases numerous times. However, during the times of the Code, any sufficient studies for the subject were not carried out. Although there are some studies for the subject before the current Turkish Criminal Code 5237, the Codes are differentiating strikingly each other on numerous points and it causes the studies are out-of-dated and inapplicable for reference. Assessment of the crime of counterfeiting money will be an important and original contribution to the literature. In this thesis, doctrinal analysis is employed and the elements of the crime is examined as well as controversial points. Furthermore, the terms, ‘‘counterfeiting production’’ and ‘‘circulation talent’’, who are essential for the subject are discussed. In the thesis, related cases and current examples are examined often and Supreme Court of Appeals of Turkey’s cases are applied at necessary times. Last but not least, the aggravated types of the crime, penalties and the related criminal procedure are examined and discussed.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectParada sahteciliktr_TR
dc.subjectSürüm yeteneğitr_TR
dc.subjectEkonomitr_TR
dc.subjectKamu güvenitr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Hukuktr_TR
dc.titleParada Sahtecilik Suçutr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozet‘‘Parada sahtecilik suçu’’, günümüzde teknolojik yenilikler sonucu gün geçtikçe artmakta ve daha farklı bir boyut kazanmaktadır. Ülke ekonomileri ve kamunun güveni için ciddi bir tehdit unsuru olmaya devam etmektedir. Bu kapsamda, incelenen suç tipi, sadece ulusal düzeyde değil uluslararası düzeyde de mücadele edilmesi gereken bir konu olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Nitekim, bu durum da ülkeleri işbirliği yapmaya ve bu konuda çeşitli önlemler almaya itmektedir. Bu sebeple, ülkemizde de 765 sayılı Türk Ceza Kanunu zamanında olduğu gibi yine yoğun bir uygulama alanı bulmuştur. Ancak, buna rağmen doktrinde bu suç tipi üzerinde yeterli çalışma da yapılmadığı gözlenmiştir. Her ne kadar, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girmeden önce konuyla ilgili öğretide birtakım doyurucu çalışmalar olsa da iki kanunda yer alan düzenlemeler birçok yönden farklılık içermektedir. Bu sebeple eskiden oluşan doktrinel çalışmalar ve uygulamalardan yararlanma imkânı oldukça kısıtlıdır. Anılan eksikliklerin giderilmesine kısmen de olsa katkı sağlayabilmek amacıyla hazırlanan çalışmamızda, tartışmalı noktalar ön plana çıkarılmak suretiyle, suça ilişkin temel kavramlar, suçun yapısal unsurları incelenmiş; bu kapsamda ‘‘sahte üretim’’, ‘‘sürüm yeteneği’’ gibi bu suç açısından önem arz eden kavramlar detaylı şekilde irdelenmiştir. Ayrıca, çalışma yapılırken konuya ilişkin örneklere ve güncel vakalara sık olarak olarak başvurulmakla birlikte; özellikle Yargıtay içtihatlarına da mümkün olduğunca yer verilmeye çalışılmıştır. Son olarak, suçun özel görünüş şekilleri, yaptırımı ve ceza muhakemesi sürecinde gösterdiği bazı özellikler ele alınmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentKamu Hukukutr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess