Show simple item record

dc.contributor.advisorAydoğdu, Cemil
dc.contributor.authorBaş, Fatma Rüveyda
dc.date.accessioned2019-09-20T11:41:25Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-25
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/8974
dc.description.abstractAs one of the professional requirements of science education is to teach the history of science in science courses, obtaining certain equipment related to the history of Islamic science can be considered as a necessity during pre-vocational education. The research investigates the long-term effect of the Sultans of Science Exhibition-an interactive exhibition on the history of Islamic science, on the perception of science history of science teacher candidates at the beginning of vocational education. This study used the phenomenological research design method and the study group consisted of fourteen participants from the first-year students of science-teaching department. Semi-structured individual interviews were conducted to have a grasp on pre-service teachers' perceptions of the history of science in the spring term of the year 2016-17 before taking participants with a group-visit to exhibition. Then second interviews were conducted seven months later than the visit to invest long-term impacts of the exhibition and to examine the changes in the knowledge, feelings, and thoughts of the participants about the history of science. The data were analyzed according to content analysis techniques. The results show that the participants' perception of science history was mostly shaped by western thought before the exhibition visit. In conclusion, this study demonstrates that the visit of the `Sultans of Science` exhibition allowed the participants to obtain permanent information on the history of Islamic science and that their perceptions towards the Turkish-Islamic world changed in a positive way.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectBilim tarihitr_TR
dc.subjectİslam bilim tarihitr_TR
dc.subjectBilim merkezitr_TR
dc.subjectİnformal öğrenmetr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Eğitimtr_TR
dc.titleFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim Tarihi Algısına Bilimin Sultanları Sergisinin Etkisitr_TR
dc.title.alternativeEffects Of Sultans Of Science Exibition To Preservice Science Teachers' Percaption Of History Of Sciencetr_eng
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetFen Bilgisi Öğretmenliğinin mesleki gereksinimlerinden biri fen bilgisi derslerinde bilim tarihi eğitimi vermek olduğundan, öğretmen adaylarının meslek öncesi eğitimde İslam bilim tarihi ile ilgili de belirli bir donanım elde etmesi gerekmektedir. Bu araştırmada Fen Bilgisi Öğretmen adaylarının mesleki eğitime başladıkları dönemdeki bilim tarihi algılarına, İslam bilim tarihini tanıtmak amaçlı tasarlanmış interaktif bir sergi olan Bilimin Sultanları sergisinin uzun süreli etkisi araştırılmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji desenine uygun olarak yürütülmüş, çalışma grubunu Fen Bilgisi Öğretmenliği 1. sınıf öğrencilerinden 14 katılımcı oluşturmuştur. Araştırma kapsamında sergi ziyareti öncesi öğretmen adaylarının bilim tarihi algılarının anlaşılması için 2016-2017 yılı bahar ayında yarı yapılandırılmış bireysel görüşmeler yapılmış, daha sonra katılımcılar Konya Bilim Merkezi-Bilimin Sultanları sergisine toplu olarak götürülmüştür. Ziyaretten 7 ay sonra 2017-2018 güz döneminde ikinci görüşmeler yapılmış, katılımcıların sergi ziyareti sonrası bilim tarihine yönelik bilgi, duygu ve düşüncelerindeki değişimler araştırılmıştır. Ses kaydı altına alınan görüşmeler toplamda yaklaşık 21 saat sürmüş, elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda Bilimin Sultanları sergi ziyareti öncesi öğretmen adaylarının İslam bilim tarihi ile ilgili bilgi birikimlerinin az olduğu tespit edilmiş, bilim tarihine yönelik algılarının bilimi daha çok batılıların geliştirdiği şeklinde olduğu gözlemlenmiştir. Bilimin Sultanları sergisinin katılımcıların İslam bilim tarihi hakkında kalıcı bilgiler edinmesini sağladığı ve algılarının Türk-İslam dünyasının da bilime birçok katkısı olduğu yönünde değiştiği sonucuna ulaşılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentFen Bilgisi Öğretmenliğitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-
dc.subject.ericERIC Thesaurus::Science and Technologytr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record