Show simple item record

dc.contributor.advisorŞener, Seval
dc.contributor.authorÜnal, Alper
dc.date.accessioned2019-09-25T13:05:57Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-09-05
dc.identifier.citationAlternatif Alanlarda Sanat: Sokak, Yüksek Lisans Çalışma Raporu, 2019tr_TR
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/9025
dc.description.abstractIn this report titled “Arts in alternative spaces: Street”, the actions of art in public and non-art spaces are examined especially through Jürgen Habermas’s idea about public space. The evolution of these acts of art, which started in the past and still popular but still considered as crimes, turning into art works is examined in this thesis. The task of the “Wall” surface to limit the individuals still functions the same way from the paleotic times. In this study, the usage of surfaces which are used as walls in terms of their function as well as the wall is emphasized and the way these surfaces are used by the government and the public are discussed. The public sphere is taking into consideration of this examination. Performing art as an action in the public space has provided an opportunity to review what the public and public space should be in social life. This report investigates illegal art activities in the public space was supported by personal studies and tried to obtain inferences. As a result of the studies, it has been tried to contribute to the position of street art in public space ontology with experimental studies in today's art.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKamusal alan
dc.subjectMeşruiyet
dc.subjectGrafiti
dc.subjectSokak sanatı
dc.subjectAile
dc.titleAlternatif Alanlarda Sanat: Sokaktr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozet“Alternatif Alanlarda Sanat: Sokak” başlıklı bu raporda, kamusal alanda ve sanat mekânı olmayan alanlarda yapılan sanat eylemleri, özellikle Jürgen Habermas’ın kamusal alan fikri üzerinden incelenmiştir. Geçmişte başlayıp, günümüzde popüler olan ve halen suç sayılan bu sanat eylemlerinin sanat çalışmasına evrilmesi irdelenmiştir. Öznenin alanını sınırlandıran “duvar” yüzeyinin, paleolitik çağdan başlayan tecrit etme görevi günümüzde de devam etmektedir. Çalışmada, duvarın yanısıra işlevi bakımından duvar olarak kullanılan yüzeylerin kullanılışı üzerinde durulmuş ve bu yüzeylerin iktidar ve kamu tarafından kullanılış biçimi ele alınmıştır. Bu ele alış biçimi kamusal alan göz önünde bulundurularak sorgulanmıştır. Kamusal alanda sanat eylemi gerçekleştirmek kamunun ve kamusal alanın sosyal yaşantıdaki karşılığının ne olması gerektiğini gözden geçirme olanağı sağlamıştır. Kamusal alanda yapılan yasadışı sanat eylemlerinin araştırıldığı rapor, kişisel çalışmalarla desteklenmiş ve çıkarımlar elde edilmeye çalışılmıştır. Çalışmaların sonucunda sokak sanatının kamusal alan ontolojisindeki yerine günümüz sanatında deneysel çalışmalarla katkı sağlanmaya çalışılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentHeykeltr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-09-25T13:05:57Z
dc.subject.ieeeAlternatif Alanlarda Sanat: Sokaktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record