Show simple item record

dc.contributor.advisorElibol, Gülçin Cankız
dc.contributor.authorEryılmaz, Nevzat Ruhi
dc.date.accessioned2019-09-25T13:08:16Z
dc.date.issued2019-09-20
dc.date.submitted2019-09-19
dc.identifier.citationAmerican Psychological Association (APA)tr_TR
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/9026
dc.description.abstractThe profession of interior architecture has changed throughout history. These changes vary from how they altered the identity, role and means of production of the profession of interior architecture. While in the Middle Ages and the Renaissance period the interior architect was an identity merged with other professions such as artist, crafstman or architect, today interior architecture is an unique profession that focuses on several design issues and produces with computer aided drawing programs. The profession of interior architecture started to become a unique profession with the technological and sociological changes the Industrial Revolutions brought. Throughout the 20th century it cemented its professional identity. Through this period the role, identity and means of production of the interior architect changed in relation with its importance and scope. While design issues such as decoration and circulation were the basis of the profession, after the 20th century societal issues such as sustainability and adaptive reuse have become new mantles the interior architect took on. This research aims to show the changes that happened throughout history and predict how new changes might occur in the future. The research shows examples from the historical perspective in the first chapter. In the next chapter, face-to-face interviews with professional interior architects that are divided according to their professional work years are conducted. The findings from these interviews are then showed in the next chapter and in the final chapter the conclusions are given.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectInterior architect
dc.subjectRole
dc.subjectIdentity
dc.subjectTools
dc.subjectInstruments
dc.subjectHistory
dc.subjectChange
dc.titleThe Changing Means, Role and Indentity of the Interior Architect Throughout Historytr_TR
dc.title.alternativeTarihsel Süreçte İçmimarın Değişen Araçları, Rolü ve Kimliğitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetİçmimarlık mesleği, geçmişten günümüze dönem dönem değişimler yaşamıştır. Bu değişimler mesleğin kimliği, mesleğin rolü ve mesleğin kullandığı ve yönettiği araçlar olarak çeşitlilik göstermektedir. Orta Çağ ve Rönesans döneminde içmimar kimliği sanatçı, zanaatkar ya da mimar gibi başka kimlikler ile beraber kullanılan bir meslek iken günümüzde kendine özgü bir meslek olmakla beraber çeşitli tasarım konularına değinen ve bilgisayar destekli çizim programları ile üreten bir mesleğe dönüşmüştür. İçmimarlık mesleği; Sanayi devrimlerinin yarattığı ekonomik ve sosyolojik değişimler sonucunda diğer tasarım alanlarından ayrı bir meslek olarak doğmaya başlamış ve 20. Yüzyıl boyunca mesleki kimliğini perçinlemiştir. Bu süreçte içmimarın toplumda ve üretilen işlerde rolü, kimliği ve kullandığı araçlar; sahip oldukları önem ve kapsadıkları boyut açısından büyümektedir. Dekorasyon ve sirkülasyon gibi tasarım sorunları mesleğin özünü oluştururken, 20. Yüzyıldan sonra sürdürebilirlik ve yeniden işlevlendirme gibi yeni ve etki alanları iç mekandan toplumsal boyutlara varan yeni sorunları üstlenmiştir. Bu çalışma; Tarihsel süreçte yaşanan bu değişimleri ortaya koymak ve bu değişimlerin gelecekte nasıl şekilleneceği hakkında öngörüde bulunmak amacını taşımaktadır. Çalışma, ilk bölümde bu üç tarihsel dönemden örnekler sunarak içmimarlık mesleğinin durumunu sunmuştur. Sonraki bölümde içmimarlık mesleğini icra etmekte olan kişiler, çalışma yıllarına göre sınıflandırılmış ve yüzyüze görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerde sorular sorular ile içmimarların günümüzde kimlikleri, rolleri ve kullandıkları araçlar ile ilgili bulgular edinmiştir. Sonraki bölümde bu bulgular incelenmiş ve son bölümde sonuçlar sunulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentİç Mimarlık ve Çevre Tasarımıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-09-25T13:08:16Z
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0001-5118-520Xtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess