Show simple item record

dc.contributor.advisorAçıkgöz, Aylin
dc.contributor.authorÖztayıncı, Nurbanu
dc.date.accessioned2019-09-26T06:12:26Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-08-29
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/9028
dc.description.abstractThis study was conducted on evaluating the relation between nutritional status and eating attitudes in 155 women with different body mass index levels aged from 19 to 64 who admitted to a family health center in Ankara. The general characteristics, eating habits, physical acitivity habits and anthropometric measurements of the individuals were examined. Food diary forms and food frequency questionnaires were used. Additionally, eating attitudes test scores were calculated to determine eating attitudes and behaviours. The results were examined according to three body mass index levels, including participants for each BMI levels homogeneously. In this study; 61.6% of underweight and normal weight women were at the age range from 19 to 34, 64.7% of overweight women and 77.0% of obese women were at the age range from 45 to 64 (p<0.05). The mean of education period was 13.7±3.36 years for underweight and normal weight women, 11.5±4.31 years for overweight women and 8.0±3.85 years for obese women (p<0.05). At the point of sadness, rage and stress; increased appetite was seen significantly in obese individuals compared with the others (p<0.05). The mean EAT-40 scores for underweight and normal weight women were 16.8±8.59; 19.7±8.35 for overweight women and 22.8±8.8 for obese women. To prevent obesity and obesity-related diseases, it’s recommended to gain healty life styles to individuals by nutritional education.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectbeslenme durumutr_TR
dc.subjectbeslenme alışkanlıklarıtr_TR
dc.subjectyeme tutumutr_TR
dc.subjectobezitetr_TR
dc.titleBeden Kütle İndeksi Farklı Yetişkin Kadınlarda Yeme Tutumu Ve Beslenme Durumu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma Ankara’da bulunan bir aile sağlığı merkezine başvuran beden kütle indeksi farklı 19-64 yaş aralığındaki 155 kadın bireyin beslenme durumunu ve yeme tutumunu değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Bireylerin genel özellikleri, beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite durumları ile antropometrik ölçümleri alınmıştır. Bireylerin 24 saatlik geriye dönük besin tüketim kayıtları ve besin tüketim sıklıkları sorgulanmıştır. Ayrıca bireylerin yeme tutum ve davranışlarını değerlendirmek için Yeme Tutum Testi–40 (YTT-40) skoru hesaplanmıştır. Her BKİ sınıflamasından homojen sayıda birey alınarak, sonuçlar 3 gruba (zayıf ve normal, hafif şişman ve obez) göre incelenmiştir. Zayıf ve normal grubundaki bireylerin %61,6’sı 19-34 yaş aralığındayken, hafif şişman grubundaki bireylerin %64,7’si 45- 64 yaş aralığında, obez bireylerin ise %77,0’ı 45-64 yaş aralığındadır (p<0,05). Eğitim süresi ortalaması zayıf ve normal bireylerin 13,7±3,36 yıl, hafif şişman bireylerin 11,5±4,31 yıl ve obez bireylerin ise 8,0±3,85 yıl olarak bulunmuştur (p<0,05). Üzüntü, öfke ve stres anlarında; obez bireylerde iştah durumunda artma, diğer gruplardaki bireylere göre anlamlı bir şekilde daha fazla görülmüştür (p<0,05). Yeme tutum testi skoru ortalaması zayıf ve normal bireylerde 16,8±8,59, hafif şişman bireylerde 19,7±8,35, obez bireylerde 22,8±8,8 olarak bulunmuştur. Obezite ve obeziteyle ilişkili hastalıkların önlenmesi açısından; bireylere beslenme eğitimiyle sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması önerilmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentBeslenme ve Diyetetiktr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2020-03-30T06:12:26Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record