Show simple item record

dc.contributor.advisorEryiğit , Canan
dc.contributor.authorEren , Zeynep
dc.date.accessioned2019-09-27T07:48:04Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-09-11
dc.identifier.citationEREN, Zeynep. “Mağaza Kişiliği ve Öz Benlik Uyumunun Mağaza Sadakati Üzerindeki Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019.tr_TR
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/9057
dc.description.abstractThe aim of this study is to investigate the effect of store personality and self-congruity on store loyalty. The data was gathered from 250 participants for bookstores. Exploratory factor analysis was used to determine dimensions of store personality. Linear regression was conducted to examine the influence of store personality and actual self-congruity on store loyalty. According to the results of the study store personality consists of four dimensions namely genuineness, unpleasantness, sophistication and enthusiasm. It is found that genuineness has significant positive effect on store loyalty whereas unpleasantness has significant negative effect on store loyalty. In addition, the results indicated that actual self-congruity has significant positive effect on store loyalty.tr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectMağaza kişiliğitr_TR
dc.subjectÖz benlik uyumutr_TR
dc.subjectMağaza sadakatitr_TR
dc.titleMağaza Kişiliği ve Öz Benlik Uyumunun Mağaza Sadakati Üzerindeki Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma ile mağaza kişiliği ve öz benlik uyumunun mağaza sadakati üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Kitabevleri üzerinde yürütülen bu çalışma için gerekli veri 250 katılımcıdan online anket yöntemiyle elde edilmiştir. Mağaza kişiliğinin boyutları keşifsel faktör analizi ile belirlenmiştir. Mağaza kişiliği boyutlarının ve gerçek öz benlik uyumunun mağaza sadakati üzerindeki etkileri doğrusal regresyon analizi ile incelenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre mağaza kişiliği gerçek, hoş olmayan, entelektüel ve coşkulu olmak üzere dört boyuttan oluşmaktadır. Mağaza kişiliğinin mağaza sadakati üzerindeki etkileri incelendiğinde “gerçek” kişilik özelliğinin mağaza sadakati üzerinde istatistiksel olarak anlamlı düzeyse olumlu etkisi vardır. “Hoş olmayan” kişilik özelliği ise mağaza sadakatini istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olumsuz etkilemektir. Bunların yanı sıra gerçek öz benlik uyumunun mağaza sadakati üzerinde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olumlu etkisi olduğu tespit edilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentİşletmetr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record