Show simple item record

dc.contributor.advisorBayraktar Sağlam, Bahar
dc.contributor.authorAkkurt, Kezban
dc.date.accessioned2019-09-27T12:33:03Z
dc.date.issued2019-09-26
dc.date.submitted2019-01-23
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/9090
dc.description.abstractIn Turkey, unemployment is one of the Turkish economy’s structural problems even though economic growth periods. In this context, one of the most important tools to analyze labor markets is the Beveridge curve, which is frequently used in the international literature. The Beveridge curve, also known as the search-matching model, is mainly based on the relationship between unemployment rate and vacancy rate. There are many studies on search-matching models in the world. However, in Turkey there isn’t too much study in this field. In this paper, firstly, the relationship between the unemployment rate and the vacancy rate was examined for years, and then as public-private and finally female-male. Afterwards, approximately 70 occupations between 1988 and 2013 were discussed. In this context, the presence of structural problems in the labor market and Beveridge curve with negative slope also inelastic for Turkey was verified.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectArama-eşleştirme modelitr_TR
dc.subjectBeveridge eğrisi
dc.subjectTürkiye işgücü piyasası
dc.subjectTürkiye’de işsizlik
dc.titleArama ve Eşleştirme Modelleri Kapsamında Türkiye'de İşsizliktr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetTürkiye’de işsizlik ekonomik büyüme dönemlerinde bile de ekonominin yapısal sorunlarından biridir. Bu çerçevede, işgücü piyasalarına ilişkin uluslararası literatürde sıkça kullanılan ve işgücü piyasalarına ilişkin önemli araçlardan biri de Beveridge eğrisidir. Beveridge eğrisi, arama-eşleştirme modeli olarak da bilinmekte olup, temelde işsizlik oranı-açık iş oranı arasındaki ilişkiye dayanmaktadır. Dünyada arama-eşleştirme modelleri konusunda, yapılan birçok çalışma bulunmaktadır. Ancak, Türkiye’de Beveridge eğrisi alanında yapılan sınırlı sayıdadır. Bu çalışmada, işsizlik oranı-açık iş oranı ilişkisi ilk olarak yıllar itibariyle daha sonra kamu-özel ve kadın-erkek olarak incelenmiştir. Daha sonra ise 1988-2013 yılları arasındaki yaklaşık 70 meslek ele alınmıştır. Bu çerçevede, Türkiye için negatif eğimli ve elastik olmayan Beveridge eğrisi ile birlikte işgücü piyasasında yapısal problemlerin varlığı doğrulanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentİktisattr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record