Show simple item record

dc.contributor.advisorTuncay, Tarık
dc.contributor.authorAkrami, Ebrahim
dc.date.accessioned2019-09-27T12:36:18Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/9094
dc.description.abstractThe main objective of this study was to investigate the psychosocial problems and needs of young adult MS patients and their families. Turkey MS (Multiple Sclerosis) Association studies conducted in Ankara branch working group of the research, Turkey MS Association has reached a total of 216 active MS in Ankara branch. The data obtained from the research were evaluated in SPSS 22.0 program, percentage distributions were analyzed and explained. Young adult MS patients have been facing many problems in their daily lives since the date they were diagnosed. Social support and economic difficulties are the most important ones. According to the results of the study, the anxiety status of young adult MS patients is quite high and emotionally dependent on other individuals. Although the majority of family members for MS patients have received more attention, communication problems and experiences of living apart from family members have been found. The most important results obtained from the study are the failure to meet the social activity needs of young adult MS patients, the lack of reporting and psychosocial support in the health system, and the future anxiety of MS patients. Micro and macro studies should be conducted as a solution to the problems of MS and individuals with this disease. It is recommended to implement MS research and application centers with a focus on psychosocial support, to produce various social policies for the problems experienced in health institutions, and to carry out awareness and awareness studies on MS.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectMultiple skleroztr_TR
dc.subjectGenç yetişkinlik
dc.subjectTıbbi sosyal hizmet
dc.titleGenç Yetişkin Multiple Skleroz Hastalarının Psikososyal Sorunlarının ve Gereksinimlerinin İncelenmesitr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın temel amacı, Genç yetişkin MS hastalarının psikososyal sorunlarının ve gereksinimlerinin incelenmesidir. Türkiye MS (Multiple skleroz) Derneği Ankara şubesinde yürütülen çalışmada, Türkiye MS Derneği Ankara şubesinde aktif olan toplam 216 MS hastasına ulaşılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 22.0 programında değerlendirilmiştir. Veriler yüzde dağılımları analiz edilerek açıklanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilere göre MS hastalarının büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturmaktadır. Bu oran diğer araştırmalarda yer verilen oranlarla benzerlik göstermektedir. Yaş ortalaması genellikle 31- 40 yaş arasındadır. 20-30 ve 31-40 yaş aralığındaki hasta gruplarının oranı toplam hastaların çoğunluğunu oluşturmaktadır. MS hastalarının hemen hemen yarısı üniversite mezunudur ve yarısından fazlasının evli olduğu görülmektedir. Katılımcıların yaklaşık üçte biri bekârdır. Genç yetişkin MS hastalarının çalışma durumuna ilişkin olarak elde edilen bulgulara göre yarısından fazlasının herhangi bir işte çalışmadığı saptanmıştır. Bununla birlikte hastaların çoğunluğu sosyal güvenceye sahiptir. Genç yetişkin MS hastaları, hastalık tanısı aldıkları tarihten itibaren günlük yaşamlarında birçok olumsuzluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Bunların başında sosyal destek ve ekonomik güçlükler gelmektedir. Araştırma sonucuna göre, genç yetişkin MS hastalarının kaygı durumları oldukça yüksek ve duygusal anlamda başka bireylere bağımlı hissetmektedir. MS hastalarına yönelik aile üyelerinin büyük çoğunluğu daha çok ilgi görmeye başlamış olsa da iletişim sorunları ve aile üyelerinden ayrı yaşama deneyimleri olduğuna ulaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen en önemli sonuç ise genç yetişkin MS hastalarının çoğunluğunun yakınlarından sosyal destek almamasıdır. MS hastalığı ve bu hastalığa sahip bireylerin sorunlarına yönelik çözüm olarak mikro ve makro boyutta çalışmalar yürütülmelidir. Psikososyal destek odaklı olmak üzere MS araştırma ve uygulama merkezlerinin hayata geçirilmesi, sağlık kurumlarında yaşanan sorunlara yönelik çeşitli sosyal politikaların üretilmesi ve MS hastalığına ilişkin farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi önerilmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentSosyal Hizmettr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record