Show simple item record

dc.contributor.advisorBozer, Ayşe Deniz
dc.contributor.authorAygün, Ozan Günay
dc.date.accessioned2019-09-30T10:48:36Z
dc.date.issued2019-09-29
dc.date.submitted2019-09-23
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/9117
dc.description.abstractBertolt Brecht’s theory of epic theatre was one of the most prominent movements of theatre in the twentieth century. By keeping his plays away from the cathartic effects of Aristotelian drama through certain anti-illusory devices, Brecht aimed to prevent his readers’/audiences’ emotional attachment to the play and instead led them to approach his plays critically. With such an approach, he made the theatre a place for social and political debate. Brecht’s theories have had an undeniable influence on leftist British post-war playwrights. These playwrights either fully adopted his theory in an attempt to produce full-scale epic plays or adapted it partially, incorporating it into their own style by using certain Brechtian devices in their plays. Howard Brenton is among these British political dramatists, as he employed certain Brechtian techniques predominantly in his plays to deliver his political messages and concerns to his reader/audience. This thesis aims to analyse the use of Brechtian devices in Howard Brenton’s plays by focusing on predominant epic elements in each of them, namely role-playing in Hitler Dances (1972), Brechtian characterisation and episodic structure in Magnificence (1973) and historicisation in The Romans in Britain (1980) along with other Brechtian devices such as narrator, direct audience address, play within-a-play, music, songs, stage design, props, lighting, and masks in light of the theoretical background and highlighting their significance in conveying the dramatist’s political stance.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY i YAYIMLANMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ii ETİK BEYAN iii DEDICATION iv ACKNOWLEDGEMENTS v ÖZET vi ABSTRACT vii TABLE OF CONTENTS viii INTRODUCTION 1 CHAPTER 1: ROLE-PLAYING IN HITLER DANCES 27 CHAPTER 2: BRECHTIAN CHARACTERISATION AND EPISODIC STRUCTURE IN MAGNIFICENCE 50 CHAPTER 3: HISTORICISATION IN THE ROMANS IN BRITAIN 72 CONCLUSION 98 NOTES 102 WORKS CITED 104 APPENDIX 1. ORIGINALITY REPORT 116 APPENDIX 2. ETHICS BOARD WAIVER FORM 117tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectHoward brentontr_TR
dc.subjectHitler dancestr_TR
dc.subjectMagnificencetr_TR
dc.subjectThe romans in britaintr_TR
dc.subjectBertolt brechttr_TR
dc.subjectEpic theatretr_TR
dc.subjectBrechtian devicestr_TR
dc.subjectPolitical dramatr_TR
dc.titleThe Use of Brechtian Devices in Howard Brenton’s Hitler Dances, Magnificence and The Romans in Britaintr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBertolt Brecht’in epik tiyatro kuramı yirminci yüzyılın en önemli tiyatro akımlarından birisidir. Brecht, çeşitli yabancılaştırma öğeleriyle oyunlarını Aristotelesçi tiyatronun kathartik etiklerinden uzak tutarak seyircilerinin oyunla duygusal bir bağ kurmasını engelleyip oyuna eleştirel bir açıdan yaklaşmalarını amaçlamıştır. Brecht, bu tarz bir yaklaşımla tiyatroyu sosyal ve siyasi bir tartışma alanına dönüştürmüştür. Brecht’in bu teorileri savaş sonrası döneminin Britanyalı oyun yazarları üzerinde yadsınamaz bir etkiye sahip olmuştur. Bu oyun yazarları ya Brecht’in teorilerini tamamıyla benimseyip büyük ölçekli epik oyunlar üretmiş ya da bir kısım Brechtyen öğeleri kendi stillerine adapte etmişlerdir. Bu Britanyalı politik oyun yazarlarından birisi de politik mesajlarını ve kaygılarını izleyiciye aktarmak için bazı Brechtyen teknikleri oyunlarında yoğun bir şekilde kullanan Howard Brenton’dır. Bu tez, Howard Brenton’ın oyunlarında baskın bir biçimde kullandığı bazı Brechtyen öğeleri kuramsal altyapı ışığında yazarın politik duruşundaki önemlerini de vurgulayarak incelemeyi amaçlamaktadır. Bu ön plandaki öğeler, Hitler Dances’da (1972) bir aktörün birden fazla rol canlandırması, Magnificence’da (1973) Brechtyen karakterizasyon ve episodik yapı, The Romans in Britain’da (1980) ise tarihselleştirmedir. Bunların yanı sıra, oyunlarda kullanılan anlatıcı, seyirciye doğrudan hitap, oyun içinde oyun, müzik, şarkı, sahne tasarımı, sahne donanımı, ışık ve maskeler gibi diğer Brechtyen öğelere de değinilecektir.tr_TR
dc.contributor.departmentİngiliz Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-09-30T10:48:36Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess