Show simple item record

dc.contributor.advisorAtasavun Uysal, Songül
dc.contributor.authorAçıkalın, Eda
dc.date.accessioned2019-10-10T06:55:11Z
dc.date.issued2019-10-09
dc.date.submitted2019-09-09
dc.identifier.citationAçıkalın E. Yaylı Çalgı İcracılarında Çalma Postürüne Etki Eden Parametrelerin Video Analiz Yöntemi ile İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/9190
dc.description.abstractIn this study, the relationship between the parameters' expected to affect ergonomic risk level of performing posture evaluated in adult strings musicians with video analysis method. 15 musicians who played violin or viola between 18-53 years were included in the study group. The ergonomic risk level of participants' music performing posture during the performance measured by video analysis and musculoskeletal complaints, music performance anxiety level, physical activity level, joint hypermobility, dominant hand preferences were evaluated. As a result of the study, there was a significant positive relation between end of performances of ergonomic risk level of right upper extremities music performing postures on musculoskeletal complaints in the back region (p=0.029), time-dependent changes of the ergonomic risk level of left upper extremities music performing postures and musculoskeletal complaints in the hand/wrist area (p=0,04), mid-performances of the ergonomic risk level of left upper extremities music performing postures and trunk flexion hyper-mobility level (p=0.026). The beginning (p=0,04) and end of perfomances' (p=0,001) of the ergonomic risk level of left upper extremities music performing posture was high in musicians with graduate and post-doctorate education level, but the risk level was low in musicians with postgraduate education level (p=0,01). There was no significant relationship between the ergonomic risk level of performing posture, physical activity, anxiety and hand preferences (p>0.05). As a result of this study, it was found that the performing postures of string musicians’ have a high level of ergonomic risk and there are many parameters that affect the performance postures in violin and viola musicians. The present study will guide the professionals to evaluate musicians according to the symptoms that need attention in a holistic way to create protective approaches from a multidisciplinary perspective.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectErgonomitr_TR
dc.subjectRisk faktörütr_TR
dc.subjectYazılımtr_TR
dc.subjectMesleki Rahatsızlıklartr_TR
dc.subjectMüziktr_TR
dc.subject.meshErgonomicstr_TR
dc.subject.meshRisk factorstr_TR
dc.subject.meshSoftwaretr_TR
dc.subject.meshOccupational Diseasestr_TR
dc.subject.meshMusictr_TR
dc.titleYaylı Çalgı İcracılarında Çalma Postürüne Etki Eden Parametrelerin Video Analiz Yöntemi ile İncelenmesitr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada, erişkin yaylı çalgı icra eden müzisyenlerin performans boyunca icra postürleri değerlendirilerek ergonomik risk düzeyine etki etmesi beklenen parametreler ile arasındaki ilişki incelendi. Dahil edilme kriterlerini sağlayan 18-53 yaş aralığındaki keman veya viyola icra eden 15 müzisyen çalışma grubuna alındı. Katılımcıların; performans boyunca video analizle ölçülen müzik icra postürü ergonomik risk düzeyleri ile kas-iskelet sistemi şikayetleri, müzik performans anksiyetesi seviyesi, fiziksel aktivite düzeyi, eklem hipermobilitesi ve dominant el tercihi değerlendirildi. Çalışmanın sonucunda, sağ üst ekstremite müzik icra postürü performans sonu ergonomik risk düzeyine sırt bölgesinde görülen kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının (KİSR) (p=0,029), sol üst ekstremite müzik icra postürü ergonomik risk düzeyi zamana bağlı değişimine el/el bileğinde görülen KİSR'in (p=0,04), sol üst ekstremite icra postürü performans sonu ergonomik risk düzeyine gövde fleksiyonu hipermobilite düzeyinin (p=0,026) pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı etkisi olduğu sonucuna ulaşıldı. Müzik icrası performans başlangıcı (p=0,04) ve performans sonu (p=0.01) ergonomik risk düzeyleri, lisans ve doktora sonrası eğitim seviyesine sahip müzisyenlerde yüksekti, ancak risk seviyesi lisans üstü seviyedeki müzisyenlerde düşüktü. Çalışmada icra postürü ergonomik risk düzeyi ve zamana bağlı değişimine; fiziksel aktivite düzeyi, müzik performans anksiyetesi ve el tercihinin anlamlı düzeyde etkisi bulunmadı (p>0,05). Bu çalışma sonucunda keman ve viyola icra eden müzisyenlerde icra postürünün ergonomik olarak oldukça riskli olduğu ve icra postürlerine etki eden pek çok parametre bulunduğu görüldü. Çalışmamızda elde edilen verilerin, müzisyenlerin bütüncül bir şekilde ve ilgili semptomları referans alarak hedef bölgelerin daha sağlıklı değerlendirilmesinde multidisipliner bir bakış açısıyla koruyucu yaklaşımların oluşturulması için yol gösterici olacağını düşünmekteyiz.tr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-10-10T06:55:11Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record