Show simple item record

dc.contributor.advisorGörgün Baran, Aylin
dc.contributor.authorÖztekin, Mine
dc.date.accessioned2019-10-14T08:25:49Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-09-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/9202
dc.description.abstractIt is considered that women’s actively participation in business life like men is a positive step in terms of gender equality. However, when we consider the experiences of women’s in their daily lives, it is understood that they are exposed to double exploitation beyond equality. The main purpose of this study is to determine how women experience being a woman and through this, whether they link themselves to these definitions of the private sphere – public sphere or motherhood in the context of women’s participation in business life. In terms of current conditions developed under the influence of postmodernism, it has been investigated whether the perception of women has changed and whether the traditional patriarchal plea is inherently carried when a change seems to be in question. In this context, face to face interviews were conducted with 22 women from different professions with semi-structured questions and in-depth interview technique was carried out. Findings derived as a result of the research were surveyed by thematic analysis method. As a result of this thesis, it was concluded that women’s perspectives on participation in business life and motherhood were practiced by women inevitably accepting herself through motherhood and thus played a role in the reproduction of patriarchy.tr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectÇalışma hayatı ve kadın
dc.subjectÇalışan kadınlar
dc.subjectKadın algısı
dc.subjectAnnelik
dc.subjectKamusal alan - Özel alan
dc.subjectKadının kendini gerçekleştirmesi
dc.titleAnkara'da Çalışan Kadınlarda Kadın ve Annelik Algısının Tezahürleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetKadınların da erkekler gibi çalışma hayatında aktif olarak rol almasının toplumsal cinsiyet eşitliği bakımından olumlu bir adım olduğu düşünülmüştür. Ancak kadınların gündelik hayatlarındaki deneyimlerini göz önünde bulundurduğumuz zaman eşitliğin ötesinde çifte sömürüye maruz kaldıkları anlaşılmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı; kadınların çalışma hayatına dahil olmaları bağlamında kadın olmayı nasıl deneyimledikleri ve bunun üzerinden özel alan – kamusal alan ayrımı yahut anneliğe dair kendilerini bu tanımlamalarla ilişkilendirip ilişkilendirmediklerini tespit etmektir. Postmodernizm etkisinde gelişen günümüz koşulları bakımından, kadın algısının değişip değişmediği ve bir değişimin söz konusu gibi göründüğü durumlarda içkin olarak geleneksel ataerkil savunmanın hala taşınıp taşınmadığı araştırılmıştır. Bu bağlamda araştırma kapsamında farklı mesleklerden 22 kadın ile yarı yapılandırılmış sorular eşliğinde yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiş ve derinlemesine mülakat tekniği uygulanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilmiş olan bulgular tematik analiz yöntemi ile incelenmiştir. Bu tez çalışması neticesinde kadınların çalışma hayatına katılım ve annelik ile ilgili bakış açılarının, kadının kaçınılmaz bir şekilde kendini annelik üzerinden kabul etmesiyle pratiğe geçirdiği ve böylelikle ataerkinin yeniden üretiminde rol oynadığı sonucuna ulaşılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentSosyolojitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-10-14T08:25:49Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess