Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzgül, Serap
dc.contributor.authorÖzyürek, Burçin
dc.date.accessioned2019-10-15T07:35:51Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-09-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/9211
dc.description.abstractOZYUREK, B. Adaptation to Turkish, Validity and Reliability Study of Pregnancy Symptom Inventory and Examination of Symptoms Based on Trimesters. Hacettepe University, Graduate School of Health Sciences, Physical Therapy and Rehabilitation Program, M.Sc. Thesis, Ankara, 2019. This study was planned to adapt the Pregnancy Symptom Inventory (PSI) to the Turkish, and to study its validity and reliability and to identify the distribution of the five most common symptoms in trimesters. Two hundreds ten pregnants with a mean age of 30,44 ± 4,35 years were included in the study. Demographic, physical and obstetric characteristics and life style information of all pregnants included in the study were recorded. The reliability and validity of PSI were examined by analyses of internal consistency, test-retest, language and criterion validation. In the criterion validity, the correlation coefficients between the PSI scores and “Tilburg Pregnancy Distress Scale”,“State-Trait Anxiety Inventory”, “Beck Depression Inventory” and “Nottingham Health Profile” scores were evaluated. In addition, the general prevalance of the symptoms and the five most common symptoms in trimesters were examined. According to the results of the study, the internal consistency (Cronbach alfa=0,88) and test-retest reliability (r=0,99) of the PSI were found to be quite high. The frequency of pregnancy symptoms and its effect on daily life were found to be associated with distres, anxiety, depression and poor quality of life during pregnancy (p<0,05). According to the general prevalance of the symptoms, the most common symptoms were tiredness/fatique, urinary frequency, increased vaginal discharge, back/low back pain and sleep problems, respectively. According to trimesters, tiredness/fatique, urinary frequency, increased vaginal discharge and back/low back pain were common in all trimesters. Nausea in 1. trimester, reflux in 2. trimester and sleep problems in 3. trimester were also common. The Turkish-PSI, which is a reliable and valid for the evaluation of symptoms of Turkish pregnant women, should be included as an outcome measure in clinical researches and further studies representing different socio-cultural sections of Turkey and comparing the results with our study should be planned.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectGebeliktr_TR
dc.subjectGebelik Semptomlarıtr_TR
dc.subjectAnkettr_TR
dc.subjectGeçerliktr_TR
dc.subjectGüvenirliktr_TR
dc.title"Gebelik Semptom Envanteri"nin Türkçe'ye Uyarlanması, Geçerlik-Güvenirliği ve Trimesterlere Göre Semptomların İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÖZYÜREK, B. "Gebelik Semptom Envanteri"nin Türkçe'ye Uyarlanması, Geçerlik-Güvenirliği ve Trimesterlere Göre Semptomların İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019. Bu çalışma, Gebelik Semptom Envanteri (GSE)’ni Türkçe’ye uyarlamak, geçerlik ve güvenirliğini araştırmak ve trimesterlere göre en yaygın beş semptomu belirlemek amacıyla planlandı. Çalışmaya yaş ortalaması 30,44 ± 4,35 yıl olan 210 gebe dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen tüm gebelerin demografik, fiziksel ve obstetrik özellikleri ve yaşam stili bilgileri kaydedildi. GSE’nin güvenirlik ve geçerliği; iç tutarlılık, test-tekrar test, kapsam ve kriter geçerliği analizleri ile incelendi. Kriter geçerliğinde, GSE skorları ile “Görsel Analog Skalası”, “Tilburg Gebelikte Distres Ölçeği”, “Durumluk ve Süreklilik Kaygı Ölçeği”, “Beck Depresyon Envanteri” ve “Nottingham Sağlık Profili” skorları arasındaki ilişki değerlendirildi. Ayrıca semptomların genel prevalansları ve trimesterlerde en yaygın görülen beş semptom incelendi. Çalışma sonuçlarına göre, GSE’nin Türkçe uyarlamasının iç tutarlılık (Cronbach alfa= 0,88) ve test- tekrar test güvenirliği (r=0,99) oldukça yüksek bulundu. Gebelik semptomlarının sıklığının ve günlük yaşama etkisinin, gebelikte distres, kaygı, depresyon ve düşük yaşam kalitesi ile ilişkili olduğu görüldü (p<0,05). Semptomların genel prevalanslarına göre, en yaygın görülen semptomların sırasıyla bitkinlik/yorgunluk, sık idrara çıkma, vajinal akıntıda artma, sırt/bel ağrısı ve uyku problemleri olduğu saptandı. Trimesterlere göre ise bitkinlik ve yorgunluk, sık idrara çıkma, vajinal akıntıda artma ve sırt/bel ağrısı tüm trimesterlerde yaygınken, mide bulantısının birinci, reflünün ikinci ve uyku probleminin üçüncü trimesterde ilave olarak yaygın olduğu tespit edildi. Türk gebelerin semptomlarını değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir ölçek olan GSE, klinik araştırmalarda bir sonuç ölçümü olarak yer almalı ve Türkiye’nin farklı sosyokültürel kesimlerini temsil eden ve sonuçlarını çalışmamızla karşılaştıran ileri araştırmalar planlanmalıdır.tr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2020-04-18T07:35:51Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record