Show simple item record

dc.contributor.advisorYüksel Özkaya, Banu
dc.contributor.authorKorkmaz, Büşra
dc.date.accessioned2019-10-21T11:50:20Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-09-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/9277
dc.description.abstractElectricity sector in Turkey has three main activities as generation, tranmission and distribution. After the completion of privalization of electricity distribution sector in 2013, the electricity distribution activities in Turkey. Started to be carried out by private electricity distribution companies in 21 areas. The privatization aimed to increase service quality through competition. Businesses are struggling with each other in an increasingly competitive environment and the performance evaluation systems are considered to be an important practice to demonstrate the results of this struggle. The Energy Market Regulatory Authority monitors and supervises the electricity distribution companies on a periodic basis. In addition, Turkey Electricity Distribution Company Inc. conducts regular or partial audits for electricity distribution companies and reports the results to the Energy Market Regulatory Authority. However, there are no performance evaluation systems where the performance of distribution companies are evaluated using a multiple criteria approach for all activities. Therefore, in this study, it is intended to make a detailed investigation for electricity distribution sector, to establish a performance evaluation system based on analytic hierarchy process for the evaluation of 21 electricity distribution companies in Turkey and to compare the results of the two methods upon the replication of the previous work for data envelopment analysis with recent data.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectAnalitik hiyerarşi sürecitr_TR
dc.subjectPerformans değerlendirmetr_TR
dc.subjectVeri Zarflama Analizitr_TR
dc.subjectPerformans değerlendirme sistemitr_TR
dc.subjectElektrik dağıtım sektörütr_TR
dc.titleElektrik Dağıtım Şirketleri Performanslarının Analitik Hiyerarşi Süreci ve Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetTürkiye’de elektrik sektörü üretim-iletim-dağıtım olarak 3 ana faaliyetten oluşmaktadır. 2013 yılında elektrik dağıtım sektörü özelleşmesinin tamamlanması sonucunda elektrik dağıtım faaliyeti Türkiye’de 21 bölgede özel dağıtım şirketleri tarafından yapılmaya başlanmıştır. Özelleştirme, rekabet oluşturarak hizmet kalitesini arttırmayı amaçlamaktaydı. Artan rekabet ortamında işletmeler birbirleriyle kıyasıya mücadele etmektedirler ve performans değerlendirme sistemi bu mücadelenin sonuçlarını ortaya koymada önemli bir uygulama olarak görülmektedir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu elektrik dağıtım şirketlerini periyodik olarak izlemekte ve denetlemektedir. Bunun yanı sıra, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’de elektrik dağıtım şirketlerine periyodik veya kısmi denetimler gerçekleştirmekte ve sonuçlarını Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na raporlamaktadır. Ancaki tüm faaliyetler için çok kriterli bir yaklaşım kullanılarak dağıtım şirketlerinin performanslarının değerlendirildiği bir performans değerlendirme sistemi bulunmamaktadır. Bu nedenlerle, bu çalışmada elektrik dağıtım sektörüne yönelik detaylı incelemelerde bulunulması, Türkiye’de faaliyet gösteren 21 elektrik dağıtım şirketinin performanslarının değerlendirilmesi için analitik hiyerarşi süreci temelli performans değerlendirme sistemi kurulması ve veri zarflama analiz yaklaşımıyla daha önce yapılan çalışmalar elde edilen yeni verilerle tekrarlanarak bu iki yöntemin sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentEndüstri Mühendisliğitr_TR
dc.embargo.termsAçık erişimtr_TR
dc.embargo.lift2020-10-22T11:50:20Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record