Show simple item record

dc.contributor.advisorBaşlamışlı, Selahattin Çağlar
dc.contributor.authorTanyeri, Mustafa Nicem
dc.date.accessioned2019-10-21T12:19:44Z
dc.date.issued2019-07-04
dc.date.submitted2019-06-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/9328
dc.description.abstractIn the present case, Istanbul Metrobus Line is operated by Metrobus vehicle with internal combustion engines. This situation is not suitable and sustainable in terms of operating cost and environment pollution. If this line was operated with electric vehicles, it would have lower operation costs and would reduce harmful effects to the environment. As an alternative solution, in this thesis, economically and technically the most suitable electric vehicle solution is determined according to the requirement obtained by driving cycle, environmental conditions, passenger occupancy rates and characteristic of the vehicle. In July 2018, in order to determine the characteristic of the vehicle, a coast down test was performed with an 18 meter articulated Metrobus. Additionally, to create the driving cycle; position, velocity, acceleration and time data were acquired from a Metrobus in service with IMU and GPS. Passenger flow data were generated from data that were obtained from the bus operator company. So as to find out HVAC system requirement of the Metrobus, weather data of Istanbul is obtained from Turkish State Meteorological Service and with the solar position data calculated heat loads of the vehicle were determined according to ASHRAE Standard. According these data, all system requirements are obtained. ii First of all, according to power requirements of the 18-m articulated bus, the traction system is selected and a suitable gearbox ratio for that traction system is determined to fulfill the system requirements. Secondly, the most important sub-system for passenger comfort, HVAC, is selected in compliance with the weather data. Thirdly, charger and batteries of different chemistry are selected for different lines. Finally, two types of fleets with different charging strategies are designed. At the end of the study, fleets that have different batteries and different charging strategies are compared with each other and with current diesel Metrobus fleet. For the comparison cost of all components are obtained and total cost of ownership of these three fleets are calculated. The most suitable electrification solution is obtained according to these calculations.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectElectric bus systemstr_TR
dc.subjectElectric vehicles technologiestr_TR
dc.subjectBattery and charging technologiestr_TR
dc.subjectEconomic analysistr_TR
dc.subjectTotal cost of ownershiptr_TR
dc.subjectSystem designtr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Teknoloji. Mühendisliktr_TR
dc.titleAn Electrification Solution For Istanbul Metrobus Linetr_eng
dc.title.alternativeİstanbul Metrobüs Hattı İçin Bir Elektrikli Araç Çözümütr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetMevcut durumda, İstanbul Metrobüs Hattı, içten yanmalı motorlara sahip Metrobüs araçları ile işletilmektedir. Bu durum işletme maliyeti ve çevre kirliliği açısından uygun ve sürdürülebilir değildir. Bu hat elektrikli taşıtlarla çalıştırılsaydı, işletme maliyetlerini düşürür ve çevreye zararlı etkileri azaltır. Alternatif bir çözüm olarak, bu tezde ekonomik ve teknik olarak en uygun elektrikli araç çözümü; sürüş döngüsü, çevresel koşullar, yolcu doluluk oranları ve aracın karakteristiği ile elde edilen gereksinime göre belirlenmiştir. Temmuz 2018'de, aracın karakteristiğini belirlemek için 18 metre mafsallı Metrobüs ile serbest durma testi yapıldı. Ek olarak, sürüş döngüsünü oluşturmak için; IMU ve GPS ile hizmet halindeki bir Metrobüs’ten konum, hız, ivme ve zaman verileri alındı. Yolcu akış verileri, otobüs operatöründen elde edilen veriler ile hesaplandı. Metrobüs’ün iklimlendirme sistemi güç ihtiyacını bulmak için, hava durumu verilerine ve güneş yüklerine göre ASHRAE standartlarına uygun olarak hesaplanmalar yapılmıştır. Tüm bu veriler ile sistem gereksinimleri elde edilmiştir. Öncelikle, 18 metre mafsallı araç gövdesi seçilmiştir. Daha sonra, güç gereksinimlerine göre, çekiş sistemi ve sistem gereksinimlerini karşılamak için çekiş sistemi ile uyumlu çalışan uygun bir dişli kutusu seçilmiştir. Yolcu konforu için en önemli alt sistem olan iv iklimlendirme sistemi, hesaplanan hava durumu verilerine göre seçilmiştir. Şarj cihazları ve farklı kimyalara sahip piller, farklı hatlar için seçilmiştir. En sonunda, farklı şarj stratejileri olan iki tür elektrikli filo tasarlanmıştır. Çalışma sonunda, farklı bataryalara ve farklı şarj stratejilerine sahip filolar birbirleriyle ve mevcut dizel Metrobüs filosuyla karşılaştırıldı. Karşılaştırma için tüm bileşenlerin maliyeti paylaşılmıştır ve bu üç filonun toplam maliyeti hesaplanmıştır. Bu hesaplamalara göre İstanbul Metrobüs Hattı için en uygun elektrikli Metrobüs seçilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentMakine Mühendisliğitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-
dc.identifier.ORCID0000-0002-3782-501Xtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record