Show simple item record

dc.contributor.advisorChouseinoglou, Oumout
dc.contributor.authorPişirir, Erhan
dc.date.accessioned2019-10-21T12:28:38Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-19
dc.identifier.citationPişirir, E. (2019). A Structural Equation Model for Understanding the Use of Cloud by Software Development Teams. Hacettepe University, Ankara, Turkey.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/9366
dc.description.abstractThe primary research of this thesis is a technology adoption study which particularly focuses on cloud technologies in software development activities. Structural Equation Modelling (SEM) is used to test the conceptual model which is designed with inclusion of novel suggestions to theories in the existing literature. Before this main primary research, a detailed systematic literature review (SLR) is presented on cloud computing studies that use SEM as the statistical analysis method. This SLR summarises the current state of literature by analysing previous studies and methodically categorises them. In the scope of SLR, 96 cloud computing studies from 2009 to June 2018 that employed SEM obtained from four online databases are selected and relevant data are extracted to answer the research questions. A trend of increasing SEM usage over years in cloud studies is observed, where technology adoption studies are found to be more common than the use studies. Articles appear under four main domains; namely business, personal use, education and healthcare. Technology Acceptance Model (TAM) is found to be the most commonly used theory. Adoption, intention to use, and actual usage are the most commonly selected dependent variables in SEM models whereas security & privacy concerns, costs, ease of use, risks, and usefulness are the most common selections for causal factors. Technology adoption studies are, in essence, social behaviour studies that aim to understand effects on behavioural intention to adopt or use innovations. In this thesis, a hybrid model is designed and tested in order to understand the changes in software developers’ intention to adopt cloud for their software development activities. This hybrid model consists of factors taken from TAM and Technology-Organisation-Environment (TOE) theories. In addition to these, novel suggestions are included in the model under the name of Personal-Organisation-Project (POP) structure. The reason for the novel suggestions is that the characteristics of projects are predicted to affect the project team members’ intention to use cloud in their work even in the same organisation. Upon completing the initial statistical analyses, 15 of the 21 initial hypotheses in the model are accepted with high significance levels. Then the rejected hypotheses are removed and the model is modified with exploratory SEM analyses and a revised final model is reached. 16 new regression relationships between variables are discovered. Discovered effects are discussed and ensured to be logically consistent and reasonable in real life systems. In the end, the hybrid model itself is validated as a technology adoption model and specific conclusions are drawn for developers’ intention to use cloud in software development organisations in Turkey.tr_TR
dc.description.tableofcontentsABSTRACT i ÖZET iii ACKNOWLEDGMENTS v CONTENTS vi TABLES viii FIGURES ix SYMBOLS AND ABBREVIATIONS x 1. INTRODUCTION 1 1.1 Software Development 3 1.2 Cloud Computing 4 1.3. Main Research Questions 6 2. LITERATURE REVIEW 8 2.1. Use of Structural Equation Modelling in Cloud Studies 8 2.2. Cloud Computing and Software Development 22 3. METHODOLOGY 24 3.1. Technology Adoption Theories 24 3.1.1. Technology Acceptance Model (TAM) 25 3.1.2. Technology-Organisation-Environment (TOE) 26 3.2. Personal-Organisation-Project (POP) 27 3.3. Initial Conceptual Model (TAM-TOE-POP Hybrid) 28 3.4. Questionnaire 37 3.5. Structural Equation Modelling (SEM) 38 4. ANALYSES AND RESULTS 41 4.1. Data Collection and Demographics 41 4.2. Consistency, Validity, and Exploratory Factor Analysis (EFA) 43 4.3. Iterative Confirmatory SEM Analyses 48 4.3.1. TAM Model 48 4.3.2. TOE Model 49 4.3.3. TAM-TOE Hybrid Model 50 4.3.4. TAM-TOE-POP Hybrid Model 51 4.4. Exploratory SEM Analysis 56 4.4.1. Discovered Effects on Perceived Usefulness 61 4.4.2. Discovered Effects on Perceived Ease of Use 62 4.4.3. Discovered Effects on Top Management Support 63 4.4.4. Discovered Effects on Actual Use 63 4.4.5. Discovered Effects on Perceived Suitability 65 5. CONCLUSION 67 5.1 Conclusions of SLR and Open Issues 67 5.2 Limitations and Future Work for Primary Study 69 5.3. Threats to Validity 70 5.4. Primary Study Conclusions 71 REFERENCES 74 APPENDICES 84 APPENDIX 1 – Selected Article Pool of SLR 84 APPENDIX 2 – Questionnaire 89 APPENDIX 3 – SEM Model in SPSS Amos 91 APPENDIX 4 – Ethics Board Approval 92 APPENDIX 5 - Publications Based on the Thesis 93 APPENDIX 6 – Originality Report 94 CURRICULUM VITAE 95tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTechnology adoptiontr_TR
dc.subjectCloud computingtr_TR
dc.subjectSoftware developmenttr_TR
dc.subjectStructural equation modellingtr_TR
dc.subjectExploratory factor analysistr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Teknoloji. Mühendisliktr_TR
dc.titleA Structural Equation Model for Understanding the Use of Cloud by Software Development Teamstr_TR
dc.title.alternativeYazılım Geliştirme Takımlarının Bulut Kullanımını Anlamaya Yönelik Bir Yapısal Eşitlik Modelitr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu tez, yazılım geliştirme aktivitelerinde bulut bilişim teknolojilerinin kullanımını inceleyen bir teknoloji kabul çalışmasıdır. Teknoloji kabulünü incelemek amacıyla, bu çalışmaya özgün bir model yapısının literatürdeki teorilere dayanan değişkenlerle birleştirilmesiyle oluşturulan bir hibrit model, istatistiksel araç olarak yapısal eşitlik modeli kullanılarak test edilmiştir. Bu asıl çalışma öncesinde, bir sistematik literatür taraması sunulmuştur. Sistematik literatür taraması, bulut teknolojilerinin kabulü ve kullanılması üzerine yapılan ve Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) kullanan çalışmaları incelemiş, gruplamış ve özetlemiştir. Dört akademik veri tabanı detaylı bir şekilde taranmış ve 2009 ve Haziran 2018 arasında yayınlanmış 96 çalışmaya ulaşılmıştır. Teknoloji kabul çalışmalarında YEM kullanımının zamanla arttığı görülmüştür. Teknoloji benimseme çalışmaları, sürekli kullanım çalışmalarına göre daha yaygın olmakla birlikte, bu çalışmalar dört ana alan altında gruplandırılabilmektedir: kurumsal, kişisel kullanım, eğitim ve sağlık. Teknoloji Kabul Modeli (TAM) en yaygın kullanılan teori olarak bulunmuştur. Çalışmaların kurduğu modeller en yaygın olarak teknoloji kabulü, kullanım isteği ve mevcut kullanımdaki değişiklikleri ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla en yaygın kullanılan faktörler güvenlik kaygıları, maliyet, kullanım kolaylığı, riskler ve kullanışlılık olarak tespit edilmiştir. Teknoloji kabul çalışmaları sosyal davranışları ölçen çalışmalardır. Bu tez çalışmasında, yazılım geliştiricilerin yazılım geliştirme aktivitelerinde bulut teknolojileri kullanma isteğini etkileyen faktörlere dayalı bir model oluşturulmuştur. Bu model literatürde mevcut olan Teknoloji Kabul Modeli (TAM) ve Teknoloji-Organizasyon-Çevre (TOE) teorilerine dayanmakla birlikte, bu çalışmada önerilen özgün model yapısı da Birey-Organizasyon-Proje adı altında geliştirilmiştir. Aynı kurum içinde farklı karakteristiklere sahip projelerde bulut kullanım isteğinin farklı olacağı öngörülmüştür. İstatistiksel analizler sonucunda, çalışma kapsamında önerilen 21 hipotezin 15’i yüksek anlamlılık dereceleri ile kabul edilmiştir. Reddedilen altı hipoteze dair ilişkiler modelden çıkarılıp model keşifsel YEM analizi ile güncellendiğinde 16 yeni ilişkinin anlamlı olduğu ortaya çıkmıştır. Keşfedilen yeni ilişkilerin mantıklı ve tutarlı olduklarından emin olunduktan sonra modelin son haline ulaşılmıştır. Bu sayede, hem önerilen hibrit teknoloji kabul modelinin kullanışlılığı onaylanmış, hem de Türkiye’deki yazılım geliştiren organizasyonlarda çalışan yazılım geliştiricilerin bulut kullanma isteğine dair yorumlara ulaşılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentEndüstri Mühendisliğitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-2365-4643tr_TR
dc.subject.ieeeIEEE Thesaurus Terms::Communications technology::Cloud computingtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record