Show simple item record

dc.contributor.advisorTestik , Özlem Müge
dc.contributor.authorKaraçolak , Mehmet Baha
dc.date.accessioned2019-10-21T12:28:44Z
dc.date.issued2019-06-27
dc.date.submitted2019-05-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/9367
dc.description.abstractInvestments made by the governments in order to increase the economic, social and welfare levels of the society are called public investments. Services such as transportation, energy, communication, production, health, education, and justice, as well as various supporting activities such as construction, renovation, maintenance and repairs, and various equipment supplied to ensure the continuity of these services are examples of public investments. All countries, especially developing countries such as Turkey have to make the right investment decisions in order to ensure effective use of their limited resources. Therefore, all projects to be realized should be analyzed through methods and models, which can quantify and prioritize those projects. However, in the current situation, a scientific method based on quantification in the decision-making process on the selection of investment projects has not been adopted yet in Turkey. In this context, the purpose of this thesis is to improve the quality of the selection process through a new model able to assess project proposals regardless of country, sector, and type. The model proposed in the thesis consists of two main stages. In the first stage, a set of criteria has been developed to be used in the evaluation of proposals and fuzzy AHP analysis was conducted to weight these criteria. In the second stage, a method has been developed in which the decision maker evaluates the proposal in terms of fulfilling the criteria, assigns 1 or 0 points to each criterion and thus calculates a priority score for this project proposal. Project proposals have been prioritized by using the priority scores calculated for each project proposal.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectPublic investment projectstr_TR
dc.subjectProject portfolio selectiontr_TR
dc.subjectFuzzy AHPtr_TR
dc.subjectPrioritizationtr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Teknoloji. Mühendisliktr_TR
dc.titlePrioritization Of Public Investment Project Proposals Using Fuzzy Analytic Hierarchy Processtr_eng
dc.title.alternativeKamu Yatırım Projesi Tekliflerinin Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ile Önceliklendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetHalkın ekonomik, sosyal ve refah düzeyinin artırılması amacıyla kar elde etme gayesi güdülmeden Devlet tarafından gerçekleştirilen yatırımlara kamu yatırımları denmektedir. Ulaşım, enerji, iletişim, üretim, sağlık, eğitim ve adalet gibi hizmetlerin gerçekleştirilmesi ile bu hizmetlerin devamlılığını sağlamak üzere yapılan inşa, yenileme, bakım ve onarımlar ile temin edilen çeşitli donanımlar kamu yatırımlarına örnek olarak verilebilir. Tüm ülkeler, özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler, sınırlı kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak üzere doğru yatırım kararları vermek zorundadır. Bu nedenle gerçekleştirilecek tüm yatırım projeleri, bu projeleri ölçebilen ve öncelik sırasına koyabilen yöntemler ve modeller aracılığıyla analiz edilmelidir. Ancak, hâlihazırda Türkiye'de yatırım projelerinin seçimine ilişkin karar alma sürecinde sayısallaştırmaya dayalı bilimsel bir yöntem henüz kullanılmamaktadır. Bu bağlamda, tezin amacı ülke, sektör ve türüne bakılmaksızın proje tekliflerini değerlendirebilen yeni bir model vasıtasıyla bu seçim sürecinin kalitesini iyileştirmektir. Tezde önerilen model iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada, tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere bir kriter seti geliştirilmiş ve bu kriterleri ağırlıklandırmak için bulanık AHP analizi gerçekleştirilmiştir. İkinci aşamada, karar vericinin öneriyi kriterleri yerine getirme açısından inceleyerek her bir kriter için 1 veya 0 puan atadığı ve böylece proje teklifine ilişkin bir öncelik skorunun hesaplandığı bir yöntem geliştirilmiştir. Her bir proje teklifi için hesaplanan öncelik skorları kullanılarak proje teklifleri önceliklendirilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentEndüstri Mühendisliğitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record