Show simple item record

dc.contributor.advisorAldemir, Alper
dc.contributor.authorGüvenir, Emre
dc.date.accessioned2019-10-21T12:45:56Z
dc.date.issued2019-09-03
dc.date.submitted2019-08-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/9463
dc.description.abstractThe seismic risk of buildings are of great concern of societies as the loss of buildings interests both the public administration and the insurance companies. More importantly, the collapse of the buildings unfortunately gives rise to loss of inhabitants' lives. Therefore, the determination of the seismic risk of buildings has been an important topic among the structural engineers. The seismic risk assessment of building inventories could only be accomplished by changing the strategy from seeking safety to filtering the vulnerable buildings from the large building stock (i.e. low-pass filtering). To this end, decisions should be made on inexpensively acquired building data and the evaluation process should quickly be implemented. Therefore, a new rapid screening method is developed to estimate the seismic risk of unreinforced masonry (URM) buildings in this study. The method is based on a novel use of binary logistic regression of a large database. The database is composed of 543 URM buildings with detailed seismic assessment results. The method considers number of stories (N), type of slab system (SS), vertical irregularities (VI), visual damage (D), type of masonry material (M), typical story height (H) and typical plan area (A) as the basic estimation variables. These estimation variables have assigned some penalty scores depending on the coefficients derived from the binary logistic regression analysis of the database. 443 buildings from the database are used to generate the penalty scores and 100 buildings are reserved for the test of the proposed method. The correct overall estimation rates of the proposed method for the database (i.e. 443 buildings) and the test database (i.e. 100 buildings) are determined as approximately 95% and 86%, respectively. An evaluation form for the rapid assessment of masonry buildings is also presented in this study.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSeismic vulnerabilitytr_TR
dc.subjectRapid assessmenttr_TR
dc.subjectEarthquake risk estimationtr_TR
dc.subjectMasonry buildingstr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Teknoloji. Mühendisliktr_TR
dc.titleDevelopment Of Alternative Rapid Screening Method To Determine Regional Risk Distribution Of Masonry Structurestr_eng
dc.title.alternativeYığma Yapıların Bölgesel Risk Dağılımının Belirlenmesi İçin Alternatif Hızlı Tarama Yönteminin Geliştirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetYapıların sismik risklilik durumu, deprem anında meydana gelebilecek muhtemel yıkımların toplumun bütününü ilgilendirmesi nedeniyle hem kamu idaresi hem de sigorta şirketleri için önem arz etmektedir. Daha da önemlisi, yıkılan binalar nedeniyle büyük can kayıpları meydana gelebilmektedir. Bu nedenle, inşaat mühendisleri için, yapıların sismik risklilik durumunun belirlenmesi işi önemli bir çalışma alanı teşkil etmektedir. Yoğun yapı stokuna sahip alanların depremsel risk değerlendirmesi, ancak muhtemel hasarın büyük olacağı yapıların, yapı stokunun kalanından ayrılması ile gerçekleştirilebilir. Bu amaçla, düşük maliyetlerle elde edilen veriler sayesinde binalara ilişkin değerlendirmeler hızlı ve etkin bir şekilde yapılarak, dönüşüm uygulamalarının nasıl yapılacağına ilişkin karar verilebilmelidir. Bu tez çalışmasında donatısız yığma yapıların sismik risk durumunun belirlenebilmesi için yeni bir hızlı tarama yöntemi geliştirilmiştir. Yöntem, büyük bir veritabanının ikili lojistik regresyonunun yeni bir kullanımına dayanmaktadır. Veritabanı, 543 adet donatısız yığma yapının detaylı sismik analiz sonuçlarından elde edilen verilerle oluşturulmuştur. Yöntem, temel tahmin parametreleri olarak kat adedi, döşeme tipi, düşey düzensizlik, görsel hasar, taşıyıcı malzeme tipi, tipik kat yüksekliği ve yapı oturum alanını kullanmaktadır. Bu parametrelerin her biri için, veritabanının ikili lojistik regresyon analizinden elde edilen katsayılara dayanılarak ceza puanları atanmıştır. Veritabanından seçilen 443 adet yapı ceza puanlarının belirlenebilmesi için, kalan 100 adet yapı ise yöntemin test edilebilmesi için kullanılmıştır. Ceza puanlarının belirlenmesinde kullanılan 443 adet yapı için, detaylı risk analizi sonuçlarından elde edilen risklilik durumları ("riskli" yada "risksiz"), %93 oranında doğru tahmin edilirken, yöntemin test edilmesi için kullanılan 100 adet yapıda bu oran %86'dır. Ayrıca, yöntemin uygulanabilmesi için hazırlanan yığma yapılara ilişkin hızlı tarama formu tezin ek bölümünde sunulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentDiğertr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0003-4464-8987tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record