Now showing items 1-20 of 156

  • Cerrahi Öncesi Değerlendirme 

   Sözen, Tümay (2006)
   Preoperatif değerlendirmenin amacı cerrahi girişim riskini belirlemek ve bilinen riskleri en aza indirmektir. Preoperatif değerlendirme, perioperatif ve postoperatif uygun yaklaşımların planlanması önemli yer tutar. ...
  • Nöroloji Staj Notları 

   Kansu, Tülay (Hacettepe Üniversitesi, 2008)
   Nöroloji Staj Notları
  • İlk Yardım 

   Bilir, Nazmi (Hacettepe Üniversitesi, 2008)
   Kaza ve yaralanma durumlarında, hayatı tehdit eden sağlık sorunlarında zamanında ve uygun olarak yapılan ilkyardımın hayat kurtarıcı olduğu bilinmektedir. Bilim ve teknoloji alanındaki ge­lişmeler bir yandan yaşamı ...
  • Otel Yönetiminde Opera Bilgisayar Programı 

   Onan, Arif (Hacettepe Üniversitesi, 2008)
   Intranet: Okul ortamı için bilgisayar laboratuvarındaki PMS çalışan ve bir çalışma grubu oluşturan bilgisayar topluluğu SBMY: Programda kullanılan veri seti istemci: Tarayıcı kullanarak yada ...
  • Nükleer Tıp 

   Aras, Tülin; Lay Ergün, Eser (Hacettepe Üniversitesi, 2010)
   Nükleer Tıp alanında amaçlarımız, hasta tetkiklerini en iyi kalitede yapmak, yaptığımız tetkik­lerle klinisyenin sorularını net bir şekilde cevaplamak, hasta ile ilgili en doğru bilgiyi vermek, hastanın tanı, tedavi ve ...
  • Hipofiz Adenomları 

   Ziyal, İbrahim; Erbaş, Tomris (Hacettepe Üniversitesi, 2010)
   Hipofiz adenomlarının tanı ve tedavisindeki başarının artması için, endokrinolog, nöroradyolog, beyin cerrahı, nöropatolog ve radyasyon onkologlarının bir ekip disiplini içinde çalışmaları gerekmektedir. Hipofiz adenomlarında ...
  • Kulak-Burun-Boğaz Tedavi Uygulamaları 

   Turan, Ergin (Hacettepe Üniversitesi, 2010)
   Prof.Dr. i. Nazmi HOŞAL tarafından kurulan ve kurulduğu tarihten itibaren yurdumuzda Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi, Maksillo Fasial Cerrahi ve Odyoloji çağdaş tanı ve tedavi prensiplerini uygulamaya sokan, temel ...
  • Serolojik Tanı Yöntemleri 

   Dürdal Us, Ayşe (Hacettepe Üniversitesi, 2010)
   Lenfoid dokular ve çok sayıda hücre ve çözünür moleküllerden oluşan immün sistem, yabancı maddeleri (antijen; enfeksiyöz etkenler, protein ve polisakkaritler gibi makromoleküller, vb) tanıyarak kendi (self) yapılarından ...
  • Cerrahi Nöroanatomi 

   Ziyal, İbrahim (Hacettepe Üniversitesi, 2010)
   Cerrahi Nöroanatomi'nin ve "Nöroşirürjikal Cerrahi Tekniklerin öncelikle laboratuarda kadavralar üzerinde çalışılması, bölge anatomisine hakim olunarak pratik uygulamaların daha kolay bir şekilde yapılmasına olanak ...
  • Mikronöroşirürjide Laboratuvardan Pratiğe 

   Ziyal, İbrahim (Hacettepe Üniversitesi, 2011)
   Laboratuvar mikrocerrahi çalışmaları gerek mikrocerrahi ile uğraşan tıp branşlarında çalışacak hekimlerin el becerilerini geliştirmelerine ve ana­tomiyi öğrenmelerine olanak sağlayan, gerekse farklı disiplinler için ge­rekli ...
  • Desmin Geni C.1289-2a>G Mutasyonunun Desmin Proteinine Etkisinin İncelenmesi 

   Çetin, Nilgün (Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2012)
   Autosomal recessive limb girdle muscular dystrophy (LGMD2) is clinically and genetically heterogeneous group of diseases that are characterized by progressive atrophy and weakness of proximal muscles. Two siblings of a ...
  • Çocukluk Dönemi Steroide Dirençli Nefrotik Sendroma Sebep Olan Yeni Genlerin Bulunması 

   Övünç, Buğsu (Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2012)
   Steroid resistant nephrotic syndrome (SRNS), despite being a rare disease, is the second most common cause of end stage kidney failure in childhood and early adulthood. However the heterogeneity and rarity (<1%) of disease ...
  • Nörofibromatozis Tip1 ile İlişkili Tümörlerde Koronin 1A İfadesinin Belirlenmesi 

   Hoşgör, Güzen (Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2012)
   Neurofibromatosis Type 1 (NF1) is an autosomal dominant disorder characterized by pigmentation abnormalities, failure of skeleton and cardiovascular system with predisposition of tumorogenesis. Nf1 gene product neurofibromin ...
  • Kolşisinin Pyrin ve Pyrin ile Ilişkili Proteinler Üzerine Etkisi 

   Taşkıran, Zihni Ekim (Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2012)
   MEFV which encodes pyrin, causes familial Mediterranean fever (FMF), the most common auto-inflammatory disease. Pyrin is believed to be a regulator of inflammation, though the nature of this regulatory activity remains to ...
  • Kistik Fibrozisli Hastalarda Anaerop Bakterilerin Rolünün Araştırılması 

   Doğan Ayçık, Özlem (Tıp Fakültesi, 2012)
   Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae and Burkholderia cepacia complex are the most frequently isolated microorganisms from respiratory tract samples of the cystic fibrosis patients. ...
  • Bilgi Kuramı Yaklaşımı ile Bilgisayarlı Tomografik Koroner Anjiyografinin Tanısal Değerinin Değerlendirilmesi 

   Kılıçkap, Mustafa (Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2012)
   Classical performance measures of a test, such as sensitivity, specificity, positive predicted value (PPV) and negative predicted value (NPV), are obtained by comparison of the test results with a gold standard test. This ...
  • Ergenlik Döneminde Ebeveynlik ve Ergenin Psikososyal Uyumu 

   Sayıl, Melike (Hacettepe Üniversitesi, 2012)
   Bu kitap, çocukluktan ergenliğe ve ergenlikten yetişkinliğe geçiş dönemlerinde, ergenlerin aile, akran ve okul bağlamlarını, olumlu ve olumsuz sosyal davranışlarını ve uyumlarını çoklu değerlendirmelerle ölçen Türkiye'de ...
  • Histoloji Laboratuvar Yardımcı Kitabı 

   Aşan, Esin (Hacettepe Üniversitesi, 2012)
  • Metakromatik Lökodistrofi: Üç Arilsülfataz A Mutasyonunun (P.307Glu→Lys, P.318Trp→Cys Ve C.1165G Delesyonu) Arilsülfataz A Aktivitesi Ve Arilsülfataz A Proteini Üzerine Etkisinin Tanımlanması 

   Özkan, Adem (Tıp Fakültesi, 2013)
   Metachromatic leukodystrophy (MLD) is an autosomal recessively inherited sphingolipid storage disease that occurs as a result of a lack of lysosomal enzyme Arylsulfatase A (ASA) or its activator protein. In this study, two ...
  • Mycobacterium Tuberculosis Klinik İzolatlarında İlaç Direncinin Multipleks Real-Time Pcr Yöntemiyle Saptanması 

   Nur Akdoğan, Fatma (Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2013)
   Tuberculosis (TB) is stil one of the most serious threats to human health around the world. Increasing of the drug resistance is one of the main cause of this state. Early diagnosis of drug-resistant TB cases is urgently ...