• Aktif Yaşam İçin Nesiller Arası Etkileşim Modeli 

   Akçaer, Gürkan; Derman, Orhan; Güner, Damla; Tüzün, Zeynep (Hacettepe Üniversitesi, 2014)
   Nüfusun yaşlanması, 21. yüzyılda ön plana çıkan en önemli sosyal olgular­dan biridir. Yaşam standartlarının gelişmesi ile birlikte bütün dünyada dikkati çekecek şekilde uzayan yaşam süresinin yanında, doğum oranları azalmakta ...
  • Pediatrik Endokrinoloji 

   Bilginturan, A.Nihat (Hacettepe Üniversitesi, 2014)
  • Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi 

   Özvarış, Şevkat Bahar (Hacettepe Üniversitesi, 2011)
   Bu kitap; halk sağlığı, sağlığı geliştirme, sağlık eğitimi ve eğitim bilim- sri alanında pek çok kaynaktan yararlanarak, öncelikle tıp ve sağlık bilim­lerinin farklı alanlarında mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim almakta ...
  • Sağlık Meslek Çalışanları için Fransızca 

   Özvarış, Şevkat Bahar; Arusoğlu, Sezai (Hacettepe Üniversitesi, 2014)
   Ce modeste travail s'adresse à un public professionnel. L'objectif principal est d aider les professionnels de santé en apprenant le français. Les professionnels de santé envisagés sont les médecins, les infirmiers, les ...