Show simple item record

dc.contributor.authorKaradeniz, Şenol
dc.contributor.authorYılmaz, Bülent
dc.date.accessioned2019-10-23T09:44:28Z
dc.date.available2019-10-23T09:44:28Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://bby.hacettepe.edu.tr/yayinlar/2165-4215-1-PB.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/9971
dc.description.abstractThe goal of the study to find out why the public librarians need for in-service training, the extent of their needs, qualifications and what kind of an in-service training they need. For the collection of data, a questionnaire was applied to the librarians, vice-managers and managers who graduated from librarianship departments of the universities and working for the public libraries in Turkey. The research universe consists the graduates of Department of Information Management and work as librarians, vice directors and directors in the public libraries of the Ministry of Culture and Tourism. 243 questionnaires were sent to the managers and librarians out of 323. In the research, 106 librarians, 37 directors / vice directors are exemplified out of the total number of 143 graduates of Department of Information Management. The questionnaire was applied to all subjects in January and February 2008. The findings of the study indicate that the professional librarians and managers who work in public libraries needs in-service training
dc.language.isotur
dc.publisherTKD
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectHalk kütüphanesi
dc.subjectKütüphaneci
dc.subjectHizmet içi eğitim
dc.subjectPublic libraries
dc.subjectLibrarians
dc.subjectIn-service training
dc.titleTürkiye'de Halk Kütüphanecilerinin Hizmet içi Eğitim Gereksinimleri
dc.title.alternativePublic Librarians’ Needs for in-service Training in Turkey
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.description.ozetBu çalışmada Türkiye’deki halk kütüphanelerinde görev yapan kütüphanecilerin hizmet içi eğitim gereksinimleri konusu irdelenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın amacı; Türkiye’de halk kütüphanelerinde çalışan kütüphanecilerin, hizmet içi eğitime neden gereksinim duyduklarını, bu gereksinimin boyutunu, özelliklerini ve nasıl bir hizmet içi eğitim istediklerini ortaya koymaktır. Araştırmanın evrenini, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak etkinlik gösteren halk kütüphanelerinde, kütüphaneci, müdür yardımcısı ve müdür kadrolarında görev yapan Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü mezunları oluşturmaktadır. Araştırmanın evrenini, 243’ü kütüphaneci, 80’i müdür ve müdür yardımcısı olmak üzere toplam 323 Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü mezunu oluşturmaktadır. Çalışmada evren, 106 kütüphaneci, 37 müdür ve müdür yardımcısı olmak üzere toplam 143 Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü mezunu ile örneklenmiştir. Anketler, Ocak-Şubat 2008 tarihlerinde bütün deneklere uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında, araştırmaya katılan kütüphanecilerin çok büyük bir bölümünün (%89,5) hizmet içi eğitime gereksinim duyduğu anlaşılmıştır
dc.relation.journalTürk Kütüphaneciliği
dc.contributor.departmentBilgi ve Belge Yönetimi
dc.identifier.volume23
dc.identifier.issue1
dc.identifier.startpage52
dc.identifier.endpage82
dc.fundingYok


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record