Now showing items 1-5 of 1

    Bilişsel Egzersiz Terapi Yaklaşımı Ölçeği (1)
    duyarlılık (1)
    Fibromiyalji (1)
    geçerlik (1)
    güvenirlik (1)