Show simple item record

dc.contributor.advisorHekimoğlu, H. Canantr_TR
dc.contributor.authorEren Halıcı, Saniyetr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T12:21:49Z
dc.date.available2015-10-14T12:21:49Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1122
dc.description.abstractThis in-vitro study investigates the marginal adaptation of all ceramic crown (In-Ceram Alumina, IPS e.max Press, Lava) restorations prepared with three different fabrication methods in anterior and posterior teeth before and after cementation. Prefabricated acrylic crowns, upper right central and upper right 1. molar tooth, were prepared according to the preparation methods and rules. Metal models of prepared crowns were made. Thirty anterior and thirty posterior epoxy resin tooth models were produced by duplication of these metal models. Anterior and posterior epoxy resin models were divided into 3 groups, 10 samples (n=10) for each ceramic group. In­Ceram Alumina, IPS e.max Press and Lava crowns were fabricated over these epoxy resin models as test specimens. Marginal gap of all crowns were measured vertically before cementation by using direct measurement technique. Buccal, lingual, mesial and distal measurements were made from photos of SEM images by using Image-J program. A total of 52 measurements were made for each crown and the mean values were calculated. Then, crowns were luted to the epoxy resin models with resin cement. Cemented crowns were kept in water at room temperature for 24 hours after cementation and then subjected to thermocycling in a water bath of 5±2°C and 55±2°C for 2000 cycles each. Marginal gap of all crowns were measured by using the same device and method after cementation. The results were statistically analysed. Marginal adaptation of crowns, which were prepared with three different fabrication methods, before and after cementation had no significant difference (p>0,05). In ceramic groups, independent from tooth location, the increase at marginal gap values of all crowns after cementation were found statistically significant compared to marginal gap values before cementation (p<0,05). In this study, comparisons were made among the anterior and posterior crown's marginal gap values of ceramic groups. Marginal gap of anterior In-Ceram Alumina crowns were significantly greater than posterior In-Ceram Alumina crowns before and after cementation (p<0,05). Marginal gap of anterior and posterior IPS e.max Press crowns had no significant difference before and after cementation (p>0,05). Marginal gap of anterior Lava crowns were significantly greater than posterior Lava crowns before cementation (p<0,05). In this study, comparisons of buccal, lingual, mesial and distal area measurements of crowns were also made. Marginal gap of four different areas in all crowns had no significant difference before cementation (p>0,05). Marginal gap of buccal and lingual areas were significantly greater than distal area in all crowns after cementation and marginal gap of buccal area were significantly greater than lingual area in all crowns after cementation (p<0,05).tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectAll ceramicstr_TR
dc.titleÖn ve Arka Dişlerde Tam Seramik Kronların Kenar Uyumlarının Simantasyon Öncesi ve Sonrası Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2013/833tr_TR
dc.contributor.departmentoldProtetik Diş Tedavisi Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu in-vitro çalıs?mada, üç farklı yapım yöntemi ile üretilen tam seramik (In-Ceram Alumina, IPS e.max Press, Lava) kronların kenar uyumları, ön ve arka dis?lerde simantasyon öncesi ve sonrası incelendi. Hazır akrilik 1 adet üst sag? santral dis? ve bir adet üst sag? 1. molar dis? preparasyon kuralları ve ilkelerine göre prepare edildi. Prepare edilen dis?lerden metal diş örnekleri oluşturuldu. Metal diş örnekleri, epoksi rezin maddesi ile dublike edildi. Üzerine tam seramik kron yapılmaya hazır 30 adet ön ve 30 adet arka dis? örneği üretildi. Her biri 10 adet örnek içeren (n=10) üçer gruba ayrıldı. Epoksi rezin diş örnekleri üzerine test örneg?i olarak In-Ceram Alumina, IPS e.max Press ve Lava tam seramik kronlar hazırlandı. Üretimi tamamlanan kronların simantasyon öncesi kenar uyumu ölçümleri, doğrudan day üzerinden ölçüm tekniği ile dikey yönde gerçekleştirildi. Ölçüm işlemi, örneklerin dört farklı (bukkal, lingual, meziyal, distal) bölgesinden TEM cihazı ile alınan fotoğraflar üzerinde, Image-J programı kullanılarak yapıldı. Her bir kron için toplam 52 ölçüm değeri elde edildi ve ortalaması alındı. Sonra, kronlar rezin siman ile simante edildi. Simantasyonu tamamlanmış tüm örnekler, 24 saat oda ısısındaki su içinde bekletildi. Örneklere, 5±2°C ve 55±2°C'de 2000 kez ısıl döngü işlemi uygulandı. Simantasyon sonrası kenar uyumu ölçümleri aynı cihaz ve yöntem ile tekrarlandı. Veriler istatistiksel olarak analiz edildi. Simantasyon öncesi ve sonrası üç farklı yapım yöntemi ile üretilen kronların kenar uyumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0,05). Seramik gruplarından ve dişin ön-arka diş olmasından bağımsız olarak, tüm kronların simantasyon sonrası kenar aralıklarının, simantasyon öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı derecede arttığı gözlendi (p<0,05). Çalışmada, seramik gruplarına ait ön ve arka diş kronların kenar uyumları da karşılaştırıldı. In-Ceram Alumina grubunda, simantasyon öncesi ve sonrası, ön diş kronların kenar aralıklarının, arka diş kronlara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede fazla olduğu saptandı (p<0,05). IPS e.max Press grubunda, simantasyon öncesi ve sonrası, ön ve arka diş kronların kenar uyumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0,05). Lava grubunda ise sadece simantasyon öncesinde, ön diş kronların kenar aralıklarının, arka diş kronlara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede fazla olduğu saptandı (p<0,05). Çalışmada dört farklı ölçüm bölgesinden elde edilen kenar aralığı ölçümleri de karşılaştırıldı. Simantasyon öncesi tüm kronlara ait dört ölçüm bölgesinin kenar uyumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0,05). Simantasyon sonrası tüm kronlara ait dört ölçüm bölgesi karşılaştırıldığında ise, bukkal ve lingual bölgelerin kenar aralıklarının distal bölgeye göre, bukkal bölgenin kenar aralığının ise lingual bölgeye göre istatistiksel olarak anlamlı derecede fazla olduğu saptandı (p<0,05).tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record