Show simple item record

dc.contributor.advisorKeyf, Filiztr_TR
dc.contributor.authorBurduroğlu, Hatice Defnetr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T12:21:50Z
dc.date.available2015-10-14T12:21:50Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1125
dc.description.abstractIt is important for patient comfort and satisfaction that provisional restorations should not fracture, get deformed and show discoloration while in use. In our study, 6 different provisional restoration materials were subjected to microhardness test and flexural test in order to measure mechanical strength, surface roughness test and discoloration test in order to evaluate esthetics. With the help of these tests, we searched for materials that are advantageous during clinic use. Vita CAD-Temp and Ivoclar Telio-CAD blocks for CAD/CAM are used in our study. Other materials used in our study are Revotek LC (UDMA), Protemp 4 (Bis-akril), Dentalon Plus (PEMA) and İmident (PMMA). Samples for 3-point bending test are manufactured with dimensions 2 x 2 x 25 mm according to ISO 4049 (n=15). Samples were loaded with a universal testing machine until fracture occurred. For microhardness, surface roughness and discoloration tests, disc shaped samples with 10 mm diameter and 2 mm thickness were manufactured (n=15). Baseline color measurements were made after Vickers microhardness and surface roughness tests. As a coloring agent, coffee was chosen. All samples were immersed in coffee solution for 7 days. Second color measurements were made. ΔE values, which shows discoloration, were calculated. Statistical analysis of the data was made with SPSS for Windows 11.5. Kruskal Wallis test was used in order to evaluate level of significance (p<0,05). Flexural strength values varied between 146 MPa and 63 MPa. The most strong groups were İmident and Protemp 4. Microhardness and surface roughness evaluation showed methacrylate resins are better than other groups. As color stability, PMMA groups were found to discolor less than other groups. Revotek LC and Protemp 4 showed clinically unacceptable ΔE values (ΔE>3.3). Based on this study data, it is advised to use heat polymerized PMMA when long-term use is indicated.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectProvisional restorationtr_TR
dc.titleÇeşitli Geçici Kron Materyallerinin Mekanik ve Fiziksel Özelliklerinin in-Vitro Karşılaştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2015/1818tr_TR
dc.contributor.departmentoldProtetik Diş Tedavisi Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetGeçici restorasyon materyallerinin ağızda kalma süresi içinde kırılmaması, deforme olmaması ve renk değiştirmemesi hasta konforu ve memnuniyeti açısından önemlidir. Çalışmamızda 6 farklı geçici kron materyalinin mekanik dayanıklılığının ölçülmesi için sertlik ve bükülme testleri, estetik açıdan değerlendirmek üzere yüzey pürüzlülüğü ve renk ölçümleri yapıldı. Bu testler yardımıyla geçici bir restorasyon materyali seçiminde, restorasyonun ağızda kalma süresi içerisinde hangi materyalin daha avantajlı olacağı araştırıldı. Çalışmada Vita CAD-Temp ve Ivoclar Telio-CAD CAD/CAM blokları kullanıldı. Diğer dört materyal geleneksel yöntemlerle üretilen Revotek LC (UDMA), Protemp 4 (Bis-akril), Dentalon Plus (PEMA) ve İmident (PMMA) olarak seçildi. Üç nokta bükülme dayanıklılığı test edilecek örnekler ISO 4049'a uygun olarak 2 x 2 x 25 mm boyutlarında hazırlandı (n=15). Örneklere üniversal bir test cihazında kırılana kadar yük uygulandı. Mikrosertlik, yüzey pürüzlülüğü ve renk stabilitesi testleri için 10 mm çapında, 2 mm kalınlığında diskler hazırlandı (n=15). Örneklerin Vickers mikrosertlik ve yüzey pürüzlülüğü ölçümleri yapıldıktan sonra spektrofotometre ile ilk renk ölçümleri yapıldı. Renklendirme ajanı olarak kahve solüsyonu seçildi. Tüm örnekler 7 gün süre ile kahve solüsyonunda bekletildi, ardından ikinci renk ölçümleri yapıldı. İki ölçüm arasındaki farkı gösteren ΔE değerleri hesaplandı. Elde edilen verilerin istatistiksel analizi SPSS for Windows 11.5 paket programında yapıldı. Gruplar arasında ortanca değerler yönünden farkın önemliliği Kruskal Wallis testiyle incelendi (p<0,05). Bükülme dayanıklılığı sonuçları 146 MPa ile 63 MPa arasında değerler gösterdi. En dayanıklı gruplar İmident ve Protemp 4 bulundu. Mikrosertlik ve yüzey pürüzlülüğü değerlendirmesinde metakrilat rezinlerin diğerlerinden daha iyi olduğu bulundu. Renk stabilitesi açısından PMMA'ların diğer gruplardan daha az renklendiği bulundu. Revotek LC ve Protemp 4 klinik olarak kabul edilemez ΔE değerleri (ΔE>3.3) gösterdi. Bu çalışmanın verileri göz önünde bulundurularak, uzun dönem geçici restorasyon kullanılması gereken durumlarda ısı ile polimerize olan PMMA kullanımı önerilmektedir.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record