Show simple item record

dc.contributor.advisorGürbay, Aylintr_TR
dc.contributor.authorKarakılıç, Muhammed Evvahtr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T12:29:40Z
dc.date.available2015-10-14T12:29:40Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1133
dc.description.abstractNowadays, referrals to emergency departments due to intoxication remains to be important in terms of mortality and morbidity. Among these intoxications, cases with cardiac involvement should be closely monitored. Brain Natriuretic Peptide (BNP) is considered as a sensitive marker of cardiac dysfunction at recent years and, measurement of BNP levels provides considerable information about cardiac functions in a short time. In the present study, it is aimed to evaluate the relationship between plasma BNP level and severity of intoxication in order to identify cardiac dysfunction caused by intoxication with cardiotoxic agents. 44 patients included in the study, 20 (45.4%) of them were male, 24 (54.5%) of them were women. 35 patients (79.5%) with TSA, 5 patients (11.4%) with ß blocker and 4 patients (9.1%) with calcium channel blocker intoxications were admitted to the emergency department. When patients with BNP levels above or below of cut-off value were compared, it was found that hypotension rate was significantly higher and need for intensive care unit admission was significantly greater in patients with high BNP levels. When patients were considered regarding their ECG, no statistically significant relationship was found between BNP level and PR or QTc interval. However, a significant prolongation was detected in QRS interval in patients with high BNP levels, which is an indicator of ventricle contraction. As a conclusion, in cardiotoxic drugs intoxication, hypotension and widening in QRS on ECG were found in patients with high plasma BNP levels. In addition, intensive care unit admission ratio was found higher in patients with BNP level was above cut-off value. Regarding all these data, measurement of plasma BNP level could be used as a marker of cardiac involvement in patients intoxicated with cardiotoxic drugs.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectPoisoning
dc.subjectBrain natriuretic peptide (bnp)
dc.subjectCardiotoxicity
dc.subjectTricyclic antidepressants
dc.subjectBeta blockers zehirlenmeler
dc.subjectBeyin natriüretik peptid (bnp)
dc.subjectKardiyotoksisite
dc.subjectTrisiklik antidepresanlar
dc.subjectBeta blo
dc.titleKardiyovasküler Toksisite Olasılığı Bulunan Bazı İlaçlar Ile Zehirlenmelerin Beyin Natriüretik Peptid Düzeyi Ile Ilişkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2014/1022tr_TR
dc.contributor.departmentoldFarmasötik Toksikoloji Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetGünümüzde zehirlenme nedeni ile acil servislere başvurular mortalite ve morbidite açısından halen önemini korumaktadır. Bu zehirlenmeler arasında özellikle kardiyovasküler tutulumu olan olgular daha yakın takip gerektirmektedir. Beyin Natriüretik Peptid (BNP), son yıllarda kardiyak işlev bozukluklarının duyarlı bir göstergesi olarak kabul edilmektedir ve BNP düzeylerinin ölçümü, kardiyak işlevler hakkında kısa sürede önemli bilgi sağlamaktadır. Bu çalışmada, kardiyotoksik ilaçlar ile zehirlenme sonucu oluşan kardiyak işlev bozukluğunun belirlenmesi amacıyla, plazma BNP düzeyi ile zehirlenmenin ciddiyeti arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi yoluyla araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya alınan 44 hastanın 20'si erkek (% 45,5), 24’ü (% 54,5) kadın hastalardan oluşmuştur. 35 (% 79,5) hasta TSA, 5 (% 11,4) hasta β-blokör, 4 (% 9,1) hasta kalsiyum kanal blokörleri ile zehirlenme sonucu acil servise başvurmuşlardır. BNP düzeyi eşik değerinin üzerinde veya altında olan hastalar karşılaştırıldığında, BNP düzeyi yüksek hastalarda hipotansiyon oranının önemli ölçüde daha yüksek olduğu ve yoğun bakım ünitesine yatış gereksiniminin önemli ölçüde büyük olduğu bulunmuştur. Hastalar EKG’leri dikkate alınarak değerlendirildiğinde, BNP düzeyi ile PR mesafesi veya QTc mesafesi arasında istatistiksel olarak önemli bir ilişki bulunamıştır. Ancak BNP düzeyi yüksek olan hastalarda ventrikül kasılmasının bir göstergesi olan QRS mesafesinde önemli bir uzama belirlenmiştir. Sonuç olarak, kardiyotoksik ilaç zehirlenmelerinde, plazma BNP düzeyi yüksek olan hastalarda, hipotansiyon ve EKG’de QRS genişlemesi saptanmıştır. Ek olarak, yoğun bakım ünitesine kabul oranının BNP düzeyleri eşik değerin üzerinde olan hastalarda daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bu veriler dikkate alındığında, kardiyotoksik ilaçlar ile zehirlenen hastalarda, plazma BNP düzeyi ölçümünün kardiyak tutulumun bir göstergesi olarak kullanılabilir.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record