Show simple item record

dc.contributor.advisorÜndeğer Bucurgat, Ülkütr_TR
dc.contributor.authorSarıgöl, Zehratr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T12:29:41Z
dc.date.available2015-10-14T12:29:41Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1141
dc.description.abstractIt has been shown that genetic damage has an improtant role in the mechanisms of cancer and other chronic diseases that have been observed all over the world. Recently, theory about that epigenetic changes are also responsible for the mechanisms of diseases has getting strong attention. It has been known that genetic and epigenetic changes are affected by many internal and external factors. Some of these changes can be reversible as many of them occur during embriyonic life and affect the whole life time. Herbicides, one of the external factors, have a broad application in agriculture in the whole world. Especially herbicides, such as; containing dinitroaniline group, pendimethalin and trifluraline hve been widely used in our country. In this study, the genotoxic and epigenetic potential of dinitroaniline herbicides pendimethalin and trifluralin on Chinese Hamster Lung Fibroblast Cell Line-V79 were investigated. Effects of resveratrol on the epigenetic were also examined, a strong antioxidant compound. According to the results, pendimethalin and trifluralin induced genotoxicity as evaluated by comet and micronucleus assays. They also altered the levels of expression of DNA methyltransferases and histone deacetylases, resveratrol treatment partially normalized of these effect however resveratrol lead to some changes in the expression levels was determined.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectGenotoxicity
dc.subjectCytotoxicity
dc.subjectEpigenetic
dc.subjectComet
dc.subjectMicronucleus
dc.subjectNeutral red uptake assay genotoksisite
dc.subjectSitotoksisite
dc.subjectEpigenetik
dc.subjectComet
dc.subjectMikroçekirdek
dc.subjectNötral kırmızı alım yöntemi
dc.titleDinitroanilin Herbisitlerin Neden Olduğu Genotoksik Etkilerin ve Epigenetik Değişikliklerin Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2015/2044tr_TR
dc.contributor.departmentoldFarmasötik Toksikoloji Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetDünyada yaygın bir şekilde gözlenen kanser ve diğer kronik hastalıkların oluşum mekanizmaları incelendiğinde, genetik hasarın büyük bir rolü olduğu gözlenmiştir. Son zamanlarda üzerinde durulan epigenetik değişimlerin de hastalıkların temelinde ana mekanizmalardan biri olduğu teorisi gün geçtikçe kuvvetlenmektedir. Genetik ve epigenetik değişikliklerin iç ve dış birçok faktörden etkilendiği bilinmektedir. Bu değişikliklerin bir kısmı geri dönüştürülebilir türden olsa da, diğer bir kısmı embriyonik yaşamda meydana gelmekte ve tüm yaşam sürecini etkilemektedir. Dış faktörlerden biri olan çevresel kirleticiler grubunda bulunan herbisitler, dünya genelinde tarımda yaygın olarak kullanılan bileşiklerdir. Özellikle dinitro anilin grubu içeren pendimetalin ve trifluralin ülkemizde de yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Bu tez çalışmamız kapsamında dinitro anilin grubu içeren pendimetalin ve trifluralinin Çin Kobayı Akciğer Fibroblast Hücre Hattı-V79 üzerindeki olası genotoksik ve epigenetik hasarları incelenmiştir. Epigenetik değişikliklerin güçlü bir antioksidan bileşik olan resveratrol varlığındaki değişimleri de araştırılmıştır. Yapılan araştırma sonuçlarında pendimetalin ve trifluralinin comet ve mikroçekirdek deneyleri sonucunda genotoksisiteyi indüklediği gözlenmiştir. DNA metil transferazlar ve histon deasetilazların ekspresyon seviyelerinde anlamlı değişikliklere yol açtıkları, resveratrol uygulamasının ise bu etkileri kısmen geri döndürdüğü fakat resveratrolün de ekspresyon düzeylerinde bazı değişikliklerine yol açtığı tespit edilmiştir.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record