Show simple item record

dc.contributor.advisorKalaycı, Nazile
dc.contributor.authorÜlgen, Güncel Oğulcan
dc.date.accessioned2019-12-10T07:54:58Z
dc.date.issued2019-11
dc.date.submitted2019-11-18
dc.identifier.citationAdams, C. J. (2010). Etin Cinsel Politikası. (Mehmet Emin Boyacıoğlu ve Güray Tezcan. Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Agamben, G. (2015). Açıklık. (Meryem Mine Çilingiroğlu. Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları Aristoteles, (2014a). Nikomakhos’a Etik. (Saffet Babür. Çev.). Ankara: Bilgesu Yayıncılık. Aristoteles. (2013). Hayvanların Hareketi Üzerine. (H. Nur Beyaz Erkızan. Çev.). Bursa: Sentez Yayıncılık. Aristoteles. (2014b). Kategoriler. (Saffet Babür. Çev.). Ankara: İmge Kitabevi Yayınları. Aristoteles. (2015a). Eudemos’a Etik. (Saffet Babür. Çev.). Ankara: BilgeSu. Aristoteles. (2015b). Retorik. (Mehmet H. Doğan Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Aristoteles. (2018a). Ruh Üzerine. (Ö. Aygün ve Y. G. Sev. Çev.). İstanbul: Pinhan Yayıncılık. Aristoteles. (2018b). Metafizik. (Y. G. Sev. Çev.). İstanbul: Pinhan Yayınları. Aristotle. (1995a). “History of Animals”. (d’ A. W. Thompson. Çev.). The Complete Works of Aristotle Volume I (Jonathan Barnes. Ed.). New Jersey: Princeton University Press. Aristotle. (1995b). “Parts of Animals”. (W. Ogle. Çev.). The Complete Works of Aristotle Volume I (Jonathan Barnes. Ed.). New Jersey: Princeton University Press. Aristotle. (1995c). “On The Generation of Animals”. (A. Platt. Çev.). The Complete Works of Aristotle Volume I (Jonathan Barnes. Ed.). New Jersey: Princeton University Press. Aristotle. (1995d). “Politics”. (B. Jowett. Çev.) The Complete Works of Aristotle Volume II (Jonathan Barnes. Ed.). New Jersey: Princeton University Press. Atay, H. (1997). “Nefis”. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. Sayı: 0 Cilt: 37. Augustinus. (2010). İtiraflar. (Çiğdem Dürüşken. Çev.). İstanbul: Kabalcı Yayınevi. Aygün, Ö. (2017). The Middle Included. Illinois: Northwestern University Press. Aygün, Ö. (2018). “Giriş”. Ruh Üzerine (ss. 7-26). İstanbul: Pinhan Yayıncılık. Babür, S. (2016). “‘Nous Poietikos’ (Intellectus Agens) Kavramı”. Özne (ss. 133-138). Sayı: 11-12. Barthes, R. (2000). Camera Lucida. (Reha Akçakaya. Çev.). İstanbul: Altıkırkbeş Basın Yayın. Barthes, R. (2016). Yazı Üzerine Çeşitlemeler/Metnin Hazzı. (Şule Demirkol. Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Bell, J. & Naas, M. (2015). Plato’s Animals Gadflies, Horses, Swans, and Other Philosophical Beasts. Indiana: Indiana University Press. Benso, S. (2008). "The Breathing of the Air: Presocratic Echoes in Levinas". Levinas and the Ancients (ss. 9-23). Indiana: Indiana University Press. Calarco, M. (2008). Zoographies. New York: Colombia University Press. Calarco, M. (2015). Identity, Difference, Indistinction. California: Stanford University Press. Calarco, M. & Atterton, P. (2004). “Editors’ Introduction: The Animal Question in Continental Philosophy”. Animal Philosophy: Essential Readings in Contintental Thought. (ss. xv-xxv) (M. Calarco ve P. Atterton. Ed.). London: Continuum. Campbell, G. L. (2014). The Oxford Handbook of Animals in Classical Thought and Life. New York: Oxford University Press. Camus, A. (2013). Başkaldıran İnsan. (Tahsin Yücel. Çev.). İstanbul: Can Yayınları. Cavaleri, P. (2001). The Animal Question. New York: Oxford University Press. De Waal, F. (2014). Bonobo ve Ateist: Primatlar Arasında İnsanı Aramak. İstanbul: Metis Yayınları. Derrida, J. (1986). “The Ends of Man”. (Alan Bass. Çev.). Margins of Philosophy (ss. 109-136). Chicago: The University of Chicago Press. Derrida, J. (1993). Aporias. (Thomas Dutoit. Çev.). California: Stanford University Press. Derrida, J. (1999). “Différance”. (Önay Sözer. Çev.). Toplumbilim (ss. 49-62). Sayı: 10. Derrida, J. (2001). “La Parole Soufflée” (Alan Bass. Çev.). Writing and Difference (ss. 212-245). Routledge: New York. Derrida, J. (2008). The Animal That Therefore I Am. (David Wills. Çev.). New York: Fordham University Press. Derrida, J. (2011a). The Beast & The Sovereign I. (Geoffrey Bennington. Çev.). Chicago: The University of Chicago Press. Derrida, J. (2011b). The Beast & The Sovereign II. (Geoffrey Bennington. Çev.). Chicago: The University of Chicago Press. Derrida, J. (2014). Gramatoloji. (İsmet Birkan. Çev.). Ankara: Bilgesu Yayıncılık. Derrida, J. (2016). Of Grammatology. (Gayatri Chakravorty Spivak. Çev.). Baltimore: John Hopkins University Press. Derrida, J. & Nancy, J. (1991). “Eating Well,” or the Calculation of the Subject: An Interview with Jacques Derrida” (Peter Connor ve Avital Ronell. Çev.). Who Comes After The Subject (ss. 96-119). New York: Routledge. Derrida, J. & Roudinesco, E. (2004). “Violence Against Animals” (Jeff Fort. Çev.). For What Tomorrow… A Dialogue (ss. 62-76). California: Stanford University Press. Descartes, R. (2013). Yöntem Üzerine Konuşma. (Çiğdem Dürüşken Çev.). İstanbul: Kabalcı Yayınları. Descartes, R. (2014). Meditasyonlar. (İsmet Birkan Çev.) Ankara: Bilgesu Yayıncılık. Dombrowski, D. (1984). The Philosophy of Vegetarianism. Massachussetts: Yhe University of Massachusetts Press. Duke, G. (2012). “The Sophists (Ancient Greek)”. Internet Encyclopedia of Philosophy. ISSN 2161-0002. https://www.iep.utm.edu. 26.10.2019. Duralı, T. (2011). Felsefe-Bilimin Doğuşu Aristoteles'te Canlılar ve Bilim Sorunu. İstanbul: Dergah Yayınları. Eliade, M. (2017). Yoga & Ölümsüz ve Özgürlük. (Ali Berktay. Çev.). Ankara: İmge Kitabevi Yayınları. Ertuğrul, T. (2015). “Jacques Derrida: ‘Hayvan’ Meselesini İnsan-Hayvan İkiliğinin Ötesinde Düşünmek”. Cogito (ss. 174-195). Sayı: 80. Fitzgerald, A. (2010). “A Social History of the Slaughterhouse: From Inception to Contemporary Implications”. Human Ecology Review (ss. 58-69). Vol. 17, No. 1. Foucault, M. (2013). Lectures on Will to Know (Graham Burchell. Çev.). Hampshire: Palgrave Macmillan. Francione, G. L. & Charlton, A. (2016). İnsan Neden Vegan Olur? (Cansen Mavituna. Çev.) İstanbul: Metropolis Yayıncılık. Güremen, R. (2017, Ocak). Aristoteles’te Ruhun Tanımı, Dr. Refik Güremen, Aristoteles sempozyumu Üsküdar üniv 2016. https://www.youtube.com/watch?v=Zzw2d1mir6U Heidegger, M. (1995). The Fundamental Concepts of Metaphysics World Finitude, Solitude (William Mcneill ve Nicholas Walker. Çev.). Indiana: Indiana University Press. Hesiodos. (2018). Theogonia & İşler ve Günler. (Azra Erhat ve Sabahattin Eyüboğlu. Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Hierocles. (2007). “Elements of Ethics”. (David Konstan. Çev.). Hierocles the Stoic: Elements of Ethics, Fragments and Excerpts (ss. 1-35). Atlanta: Society of Biblical Literature. Johnston, A. (2018). “Jacques Lacan” The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2018 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/lacan/. Kalaycı, N. (2014). “Daimon’dan eudaimonia’ya: Aristoteles’te Mutluluk”. Cogito (ss. 257-274). SAYI: 77. Kerényi, K. (2018). Yunan Mitolojisi. (Oğuz Özügül. Çev.). İstanbul: Say Yayınları. Korhan, K. (2014). Hint Felsefesinin Temelleri. Ankara: Doğu Batı Yayınları. Korhan, K. (2017). Upanishadlar. (Korhan Kaya. Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Kranz, W. (2014). Antik Felsefe. (Suad Y. Baydur. Çev.). İstanbul: Sosyal Yayınlar. Kuçuradi, İ. (2016). “Aristoteles’in Ousia’sı ve Substans Kavramı”. Özne (ss. 53-62). Sayı: 11-12. Lacan, J. (1974-1975). RSI (Seminer XXII). URL = https://nosubject.com/Seminar_XXII (Erişim. 26.10.2019). Lacan, J. (2001). “The Mirror Stage As Formative of the I Function”. (Bruce Fink. Çev.). Ecrits (ss. 75-81). New York: W. W. Norton and Company. Laertios, D. (2017). Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri. (Candan Şentuna. Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Lang, H. (2015). "Aristotle on Sensible Objects: Natural Things and Body". The Bloomsbury Companion to Aristotle (ss. 59-73). London: Bloomsbury Publishing. Lawlor, L. (2006). “Bu Yeterli Değil: Derrida’da Hayvanlar Sorunu”. Cogito (ss. 186-212). Sayı: 47-48. Lee, R. A. & Long, C. P. (2007) “Nous and Logos in Aristotle”. Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie (ss. 348-367). Sayı: 54 (3). Levinas, E. (1985). Ethics and Infinity: Conversations with Philippe Nemo. (Richard A.Cohen. Çev.). Pittsburgh: Duquesne University Press. Levinas, E. (2016). Sonsuz Tanıklık Emmanuel Levinas’tan Seçme Yazılar. (Zeynep Direk ve Erdem Gökyaran. Haz.). İstanbul: Metis Yayıncılık. Marder, M. (2011). “Plant-Soul: The Elusive Meanings of Vegetative Life”. Environmental Philosophy (ss. 83-99). Sayı: 8 (1). Mesaroş, C. (2014). “Aristotle and Animal Mind”. Procedia - Social and Behavioral Science (ss. 185-192) Sayı: 163. Mutlu, E. Ç. (2014). Aristoteles’te Töz (Ousia) Bağlamında Varlığın Çokanlamlılığı ve Maddenin (Hyle) Rolü. Cogito (ss. 115-130). Sayı: 77. Nietzsche, F.W. (1974). The Gay Science. (Walter Kaufmann. Çev.). New York: Vintage Books. Platon. (2000). Timaeus. (Donald J. Zeyl. Trans.) Indianapolis: Hackett Publishing Company. Platon. (2011). Devlet. (Sabahattin Eyüboğlu ve M. Ali Cimcöz Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Platon. (2012). Phaidon Ruh Üzerine. (Nazile Kalaycı. Çev.). İstanbul: Kabalcı Yayıncılık. Platon. (2014). Phaidros ya da Güzellik Üzerine (Birdal Akar. Çev.). Ankara: BilgeSu. Plumwood, V. (2004). Feminizm ve Doğaya Hükmetmek. (Başak Ertür. Çev.). İstanbul: Metis Yayıncılık. Plutarch. (1957). Moralia XII. (Harold Cherniss ve William C. Helmbold. Çev.). Massachussetts: Harvard University Press. Porphyrios. (1986). Isagoge Aristoteles’in Kategorilerine Giriş. (Betül Çotuksöken. Çev.). İstanbul: Remzi Kitabevi. Porphyry. (2000). On Abstinence from Killing Animals. (Gillian Clark. Çev.). London: Bloomsbury Publishing. Regan, T. (2003). Animal Rights, Human Wrongs. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers. Regan, T. (2007). Kafesler Boşalsın Hayvan Haklarıyla Yüzleşmek. (Serpil Çağlayan. Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları. Regan, T. (2017). “The Case for Animal Rights”. The Animal Ethics Reader (ss. 131-150). New York: Routledge. Ross, W.D. (2017). Aristoteles. (Ahmet Arslan. Çev.). İstanbul: Kabalcı Yayıncılık. Sarup. M. (2017). Post-yapısalcılık ve Postmodernizm. (Abdülbaki Güçlü. Çev.). Ankara: Pharmakon Yayınevi. Schauber, N. E. (2003, Winter). “Aristotle on Animals, Agency and Voluntariness” Richmond Journal of Law and The Public Interest (ss. 26-50). Sev, Y. G. (2018). “Çevirenin Önsözü”. Metafizik (ss. 7-10). İstanbul: Pinhan Yayıncılık. Singer, P. (2004). “Preface”. Animal Philosophy: Essential Readings in Contintental Thought (ss. xi-xiii). (M. Calarco ve P. Atterton. Ed.). London: Continuum. Singer, P. (2005). Hayvan Özgürleşmesi. (Hayrullah Doğan. Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Sorabji, R. (1995). Animal Minds & Human Morals: The Origins of the Western Debate. New York: Cornell University Press. Steiner, G. (2010). Anthropocentrism and Its Discontents. New York: Columbia University Press. Vatomsky, S. (2019). “When Societies Put Animals on Trial” | JSTOR Daily. [online] JSTOR Daily. Available at: https://daily.jstor.org/when-societies-put-animals-on-trial/ [Erişim 4 Mar. 2019]. Von Aster, E. (1999). İlkçağ ve Ortaçağ Felsefe Tarihi. (Vural Okur. Çev.). İstanbul: İm Yayın Tasarım. Warkentin, T. (2012). “Must Every Animal Studies Scholars Be Vegan”. Invited Symposium, Feminists Encountering Animals (ss. 499-504), Hypatia özel sayı. Cilt: 27, Sayı: 3. Watt, M. Y. & O’Sullivan, S. & Probyn-Rapsey, F. (2018). “Should We Eat Our Research Subjects? Advocacy and Animal Studies”, Animal Studies Journal (ss. 180-205). Sayı: 7(1). Wittgenstein, L. (2014). Felsefi Soruşturmalar. (Haluk Barışcan. Çev.). İstanbul: Metis Yayıncılık. Xenophanes. (1920). “Fragments of Xenophanes”. (John Burnet. Çev.). Early Greek Philosophy. London: A & C Black. Yücefer, H. (2015). “Bir Beden Ne Yapabilir? Aristoteles’te Hayvanlar, Beden ve Ruh”. Cogito (ss. 196-228). Sayı: 80. Žižek, S. (2017, Nisan). Slavoj Žižek - The Animal Doesn't Exist. https://www.youtube.com/watch?v=-E1SnXC_CG4.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/12021
dc.description.abstractThis study deals with the question of animal through two philosophers, one classic, and the other contemporary. In the first chapter of the study, Aristotle’s views on the question of animal and his vitality studies will be examined. In this way, the discrepancy in Aristotle's views on animals will be pointed out and some of the problems Aristotle encounters while dealing with the question of animal will be presented. In the second chapter, Derrida’s views concerning the question of animal will be discussed. After presenting the problems that Derrida identifies in the history of philosophy concerning the question of animal, Derrida’s own way of dealing with the question of animal and how he improved this question will be discussed. Thus, two alternative answers which are historically far from each other will be compared.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectHayvantr_TR
dc.subjectİnsan
dc.subjectEtik
dc.subjectOntoloji
dc.subjectTarih
dc.subjectİnsanmerkezcilik
dc.subjectÖzgülük
dc.subjectHomojenleştirme
dc.titleAristoteles'te ve Derrida'da Hayvan Sorusutr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma hayvan sorusunu biri klasik biri çağdaş iki filozof üzerinden ele almaktadır. Çalışmanın ilk bölümünün odak filozofu Aristoteles’in hayvan üzerine görüşleri, onun canlılık çalışmaları ve diğer eserleri üzerinden ele alınacaktır. Böylece Aristoteles’in hayvan üzerine görüşlerindeki uyumsuzluğa işaret edilecek ve onun hayvan sorusuyla ilgilenirken karşılaştığı kimi sorunlar serimlenecektir. İkinci bölümde Derrida’nın hayvan sorusuna olan ilgisi ele alınacaktır. Derrida’nın felsefe tarihinde hayvan sorusuyla ilgili tespit ettiği kimi sorunlar gösterildikten sonra Derrida’nın kendi hayvan görüşü ve bu soruyu nasıl geliştirdiği tartışılacaktır. Böylelikle hayvan sorusuna birbirine çağca uzak iki alternatif cevap karşılaştırılacaktır.tr_TR
dc.contributor.departmentFelsefetr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-12-10T07:54:58Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess