Show simple item record

dc.contributor.advisorDinçer, Kurtuluştr_TR
dc.contributor.authorIsbir, Erdaltr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T12:58:24Z
dc.date.available2015-10-14T12:58:24Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1224
dc.description.abstractThe critical thought, which identified with Frankfurt School has not far from the Hermeneutic Tradition because of the critique and the hermeneutic understanding has a reflective content. To accept this essential remark, this study focuses on critical function and scope of the reflection. The first two chapters analyse the Hermeneutic Tradition and Frankfurt School that conclude the reflection has a dual critical function. Firstly, I acquire self-consciousness by means of hermeneutic reflection; secondly, I open myself to social consciousness as well as acquire this. The critical hermeneutic reflection that specialized in account of function and scope through the debate between Gadamer and Habermas, come forward as an emancipating ability. Ricoeur expresses this ability as a power that found and collectivize the self. For him the self-consciousness that founded by alienating temporal distance is both theoretical and practical so it has a model of explanation and understanding whichtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectHermeneutic traditionus_US
dc.subjectHermeneutik gelenektr_TR
dc.subjectFrankfurt schoolus_US
dc.subjectFrankfurt okulutr_TR
dc.subjectCritical reflectionus_US
dc.subjectEleştirel refleksiyontr_TR
dc.titleHermeneutik Gelenekten Frankfurt Okulu'na Eleştirel Bir Unsur Olarak Refleksiyontr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2015/1801tr_TR
dc.contributor.departmentoldFelsefetr_TR
dc.description.ozetFrankfurt Okulu yla özdeşleştirilen eleştiri düşüncesinin Hermeneutik Gelenekten hiç de uzak olmadığı kabulüne dayanan bu çalışma, refleksiyonun eleştirel işlevi ve kapsamına odaklanmaktadır. Çünkü hem eleştiri hem de hermeneutik anlama refleksif bir boyuta sahiptir. Çalışmanın ilk iki bölümünde ele alınan Hermeneutik Gelenek ile Frankfurt Okulu analizinin ortaya çıkardığı sonuç, refleksiyonun iki anlamda eleştirel işleve sahip olduğudur. İlkin eleştirel hermeneutik refleksiyon aracılığıyla Ben , bir öz-bilinç kurarken, ikincil olarak, bunu gerçekleştirdiği anda toplumsal bir bilince açılmaktadır. Habermas ve Gadamer tartışmasıyla, işlev ve kapsamı bakımından derinleşen eleştirel hermeneutik refleksiyon, özgürleştirici bir yeti olarak öne çıkmaktadır. Bu yetiyi, hem benlik kurucu hem de uzlaştırıcı bir yeti olarak ortaya koyan Ricoeur için, yabancılaştırıcı mesafesinin yarattığı öz-bilinç hem bir açıklama modeli olduğundan teoriktir hem de Ben in kendisini yeniden hatırlaması ve yetr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record