Show simple item record

dc.contributor.advisorGüzel, Cemaltr_TR
dc.contributor.authorDemir, Hasantr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T12:58:26Z
dc.date.available2015-10-14T12:58:26Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1236
dc.description.abstractIn this study, it is worked on the difficult background of the democracy idea from AncientGreek to our day, the current democracy idea is evaluated within the context of the relationbetween state and citizen which is shaped essentially in later period of the Middle ages andcontinued its way until our day. The demand for the rights against the sovereign within thecontext of the democracy understanding of our day, either under the name of democracy or not,is assessed and the historical practices are exemplified. Today democracy which is presented asthe only alternative against authoritarian and repressive regimes emerges as one of the mosteligible mode of administration. Such that today there are very few countries which claimthemselves undemocratic. However the way democracy is set to maintain the balance betweenthe governing and the governed is very important and this balance has close relationship withessentially economic systems.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectDemocracyus_US
dc.subjectDemokrasitr_TR
dc.subjectequationus_US
dc.subjecteşitliktr_TR
dc.subjectliberalismus_US
dc.subjectliberalizmtr_TR
dc.subjectGiovanni Sartorius_US
dc.subjectCarl Schmittus_US
dc.titleDemokrasi Düşüncesinin Gelişimi Bağlamında Demokrasi ve Demokrasi Karşıtı Görüşler: Giovannı Sartori ve Carl Schmitttr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2013/388tr_TR
dc.contributor.departmentoldFelsefe
dc.description.ozetBu çalışmada Antik Yunan dan günümüze demokrasi düşüncesinin zorlu geçmişi üzerineçalışılmış, mevcut demokrasi düşüncesi, özellikle son dönem Orta Çağ la şekillenmeyebaşlayan ve günümüze kadar gelmiş olan devlet yurttaş ilişkisi çerçevesinde ele alınmıştır.Demokrasi adıyla olsun ya da olmasın egemen olana karşı hak talebi günümüz demokrasianlayışı çerçevesinde değerlendirilmiş ve tarihsel örneklere yer verilmiştir. Bugün ise her türdenotoriter, baskıcı rejimin tek alternatifi olarak sunulan demokrasi, en geçerli yönetimbiçimlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Öyle ki günümüzde demokratik olmadığınıiddia eden pek az ülke vardır. Ancak yöneten yönetilen ilişkisinde, demokrasinin ne türden birdenge üzerine kurulacağı meselesi oldukça önemlidir ve bu denge, özellikle ekonomik sistemlerile doğrudan ilişki içerisindedir. Bugün hakim ekonomik sistemler de çoğunlukla liberalkapitalist anlayış üzerine kurulmuştur.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record