Show simple item record

dc.contributor.advisorKaya, Şebnemtr_TR
dc.contributor.authorHorzum, Şafaktr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:03:50Z
dc.date.available2015-10-14T13:03:50Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1266
dc.description.abstractThe aim of this study is to examine the historical evolution of the British aristocratic and upper-class masculinities from the Restoration period to the late-Victorian era with respect to the theories of men and masculinities and to make an analysis of the transformation of these masculinities in such representative comedies of manners as George Etherege’s The Man of Mode; or, Sir Fopling Flutter (1676), Oliver Goldsmith’s She Stoops to Conquer; or, the Mistakes of a Night (1773) and Oscar Wilde’s Lady Windermere’s Fan, or a Play about a Good Woman (1892). These plays reflect the specific representations and manners of masculinities of their ages. For this reason, at the beginning of the thesis, concepts in the theories of men and masculinities are introduced in order to provide a theoretical background for the analysis of these male characters.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectComedy of mannerstr_TR
dc.titleMasculinities from the Libertine to the Dandy in the Comedy of Manners: GeorgeEtherege’s The Man of Mode, Oliver Goldsmith’s She Stoops to Conquerand Oscar Wilde’s Lady Windermere’s Fantr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2015/2172tr_TR
dc.contributor.departmentoldİngiliz Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı, Restorasyon döneminden geç Viktorya devrine kadar İngiliz soylu sınıf ve üst sınıf erkekliklerinin tarihsel evrimini temsili töre komedileri olan George Etherege’ın The Man of Mode; or, Sir Fopling Flutter (1676, Moda Adamı ya da Sör Fopling Flutter), Oliver Goldsmith’in She Stoops to Conquer; or, the Mistakes of a Night (1772, Fethetmeye Tenezzül Eden Kadın ya da Yanlışlıklar Gecesi) ve Oscar Wilde’ın Lady Windermere’s Fan, a Play about a Good Woman (1892, Lady Windermere’ın Yelpazesi, İyi Bir Kadın Üstüne Bir Oyun) adlı oyunlarda, erkek ve erkeklik kuramları bağlamında incelemektir. Bu oyunlar, erkek karakterler aracılığıyla dönemlerinin erkeklikle ilişkilendirilen belli başlı davranış biçimlerini ve görgü kurallarını yansıtmaktadır. Bu sebeple, tezin başlangıcında, oyunlardaki erkek karakterlerin incelenmesine zemin hazırlamak için erkek ve erkeklik kuramlarında yer alan kavramlar açıklanmaktadır.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record