Show simple item record

dc.contributor.advisorUluç, Saittr_TR
dc.contributor.authorErol Adaklı, Sevimtr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:07:26Z
dc.date.available2015-10-14T13:07:26Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1297
dc.description.abstractThe purpose of the study was to examine whether there were differences between individuals with autism and typically developing individuals on the performance of facial expression perception and and facial expression labeling. The sample in the study included 20 participants with autism and a control group of 20 participants with normal development, matched for chronological age, gender, socio-economic development, the level of verbal abilities and general intelligence. In the study, Demographic Information Form , The Vocabulary Subtest of the Wechsler Intelligence Scale , Face Recognition Task and Facial Expressions Recognition Task were administered to the participants respectively. Wilcoxon Signed Rank Test and Mann-Whitney U Test were applied to the gathered data in the study. Results of the analysis revealed that subjects with autism made more errors than the comparison group in both the facial expression perception and the facial expression labeling processes.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectHigh-functioning autismtr_TR
dc.titleOtizm Tanısı Almış ve Almamış Kişilerde Duygu İfadelerine İlişkin Çalışma Belleğive Duygu İfadelerinin Anlamlandırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2013/339tr_TR
dc.contributor.departmentoldPsikolojitr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı, otizm tanısı almış ve almamış kişilerin yüzdeki duygu ifadelerini algılama ve anlamlandırma becerilerinde grup içi ve gruplar arası farklılıkların olup olmadığını incelemektir. Çalışmanın örneklemi yaş, cinsiyet, sosyoekonomik düzey, sözel beceri ve genel zeka düzeyi açısından eşlenmiş deney ve kontrol gruplarını içermektedir. Deney grubu otizm tanısı almış 20 katılımcıdan, kontrol grubu ise herhangi bir sağlık problemi bulunmayan 20 katılımcıdan oluşmaktadır. Tüm katılımcılara Demografik Bilgi Formu , Yüz Tanıma Performans Görevi , Yüz İfadelerini Tanıma Performans Görevi ve Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WÇZÖ-R) Sözcük Dağarcığı Alt Testi uygulanmıştır. Araştırma kapsamında toplanan verilere Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ve Mann-Whitney U Testi uygulanmıştır. Analizler sonucunda, otizm tanısı almış katılımcıların yüz ifadelerini hem algılama hem tanımlama aşamasında tanı almamış katılımcılara göre daha fazla hata yaptıkları görülmüştür.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record