Show simple item record

dc.contributor.advisorUluç, Saittr_TR
dc.contributor.authorUluyol, Fatma Mahperitr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:07:27Z
dc.date.available2015-10-14T13:07:27Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1299
dc.description.abstractIn this study the relation between the attachment styles, interpersonal schemas and psychological well-beings of married people will be analyzed. In addition to this, the differences in marriage adjustment and psychological well-being are studied from a socio demographic perspective. The sample of this study consist of 260 people out of which 130 are men and 130 are women. Age of the participants changes between 21 and 74. All individuals participating in this study completed Dyadic Adjustment Scale (DAS), Interpersonal Schema Questionnaire (ISQ), Experiences in Close Relationship II (YIYE-II) and Symptom Assesment-45 (SA-45). According to the result there is no differences for attachment style and interpersonal schemas. There is a negative correlation between insecure attachment (avoidant and anxious) style and marriage adjustment. There is a significant relationship between marital adjustment and interpersonal schemas of hostile and friendly.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectMarital adjustmenttr_TR
dc.titleBağlanma Örüntüleri, Eşe Yönelik Kişilerarası Şemalar ve Evlilik Sorunlarıyla Başa Çıkabilme Düzeyleri Arasındaki İlişkilertr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2014/1386tr_TR
dc.contributor.departmentoldPsikolojitr_TR
dc.description.ozetÇalışmada evli kişilerin bağlanma biçimleri, kişilerarası şema örüntüleri ve psikolojik iyilik halleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Ayrıca evlilik uyumlarının ve psikolojik iyilik hallerinin katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine göre değişimi de ele alınmıştır. Araştırmanın örneklemi, 130 erkek 130 kadın olmak üzere 260 evli kişiden oluşmaktadır. Katılımcıların yaşları 21 ile 74 arasında değişmektedir. Katılımcılara çalışmanın amaçları doğrultusunda Çift Uyum Ölçeği (ÇUÖ), Kişilerarası Şemalar Ölçeği (KŞÖ), Yakın İlişkiler Yaşantılar Envanteri (YİYE-II) ve Semptom Tarama Envanteri (SA-45) verilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, kaygılı ve kaçınıcı bağlanma örüntüleri ile evlilik uyumu arasında ters yönlü anlamlı ilişki görülmüştür. Evlilik uyumu ile kişilerarası şemalardan dostluk ve düşmanlık boyutu ile anlamlı ilişki görülürken, pasiflik ve baskınlık boyutunda anlamlı ilişki görülmemiştir. Sosyo-demografik değişkenlerin evlilik uyumu üzerindeki etkisi tartışılmıştırtr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record