Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzktem, Ferhundetr_TR
dc.contributor.authorSakarya, Gizemtr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:07:28Z
dc.date.available2015-10-14T13:07:28Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1312
dc.description.abstractADHD is one of the neurodevelopmental disorder which consists of and develops as a consequence of biology, genetics and enviroment. ADHD s basic semptoms are attention disorders, hyperactivity and impulsivity which are unsuitable for his her age. Literature indicate that ADHD comprises deficits in attention, working memory, planing, organization, response inhibition and shifting etc. These cognitive functions are named executive functions. Relations among intelligence and executive functions are researced as well.For this purpose, boys who are between 6-11 ages, with (N=50) and without ADHD (N= 49) are reached. e. In this study, Wechsler Intelligence Scale For Children IV. Edition, Wisconsin Card Sorting Test, Bender Gestalt Visual Motor Test, Color Form Test and Progressive Figüre Test are applied for examining some of executive functions.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectAttention deficit hyperactivity disordertr_TR
dc.titleDikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan ve Olmayan Çocuklarda, Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği Iv Ve Nöropsikolojik Testlerle Ölçülen Yönetici İşlev Bozuklukları Arasındaki İlişkinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2013/557tr_TR
dc.contributor.departmentoldPsikolojitr_TR
dc.description.ozetDikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), oluşumunda ve gelişiminde biyolojik, genetik ve çevresel etkenlerin rol oynadığı nörogelişimsel bir bozukluktur. DEHB temel belirtileri; bireylerin yaş ve gelişimine uygun olmayan dikkat sorunu, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik başlıkları altında toplanmaktadır. Alanyazın dikkat, çalışma belleği, planlama, organize olma, soyut düşünebilme, ketleme, görevleri arası geçiş yapabilme vb. becerilerin DEHB olan bireylerde DEHB olmayanlara göre yeterince gelişmemiş olduğunu göstermektedir. Bu üst düzey zihinsel beceriler yönetici işlevler olarak adlandırılmaktadır. Aynı zamanda yönetici işlevler ile zekanın ortak yönleri de inceleme konusu olmaktadır.Yapılan çalışmada 6-11 yaşları arasında DEHB olan (N=50) ve olmayan (N=49) erkek çocuklara uygulanan Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği IV ve Bender Gestalt Görsel Algı Motor Testi, Wisconsin Kart Eşleme Testi, Şekilden Şekile İlerleme Testi, Renk Biçim Testleriyle yönetici işlev bozuklukları değerlendirilmiştir.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record