Show simple item record

dc.contributor.advisorKaynar, Hakantr_TR
dc.contributor.authorİmamoğlu, Uğur Cenk Deniztr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:15:58Z
dc.date.available2015-10-14T13:15:58Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1401
dc.description.abstractEyüp Durukan, who served as Lieutenant Colonel in Artillery Division during the period ofTurkish National Struggle, wrote his diaries to the very day and also wrote his memoirs aboutthis period two decades later. In this study, Eyüp Durukan was introduced; generalinformation about his diaries and memoirs was provided; and the memoirs which are the basictheme of this study were mentioned. Next, the memoirs of Eyüp Durukan, which covered theperiod of Turkish National Struggle and which has been written in Arabic alphabet, weretranscribbed into Latin alphabet; and certain information about the period and about theGroup of Imalat-ı Harbiye, which has been founded by Eyüp Durukan, was obtained. Inconclusion part, some methodological differences in the tellings of the diaries and thememoirs have been sighted..tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectNational struggletr_TR
dc.titleBir Asker Ve Bir Hatırat: Eyüp Durukan ve Milli Mücadeletr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2014/1232tr_TR
dc.contributor.departmentoldTarihtr_TR
dc.description.ozetMilli Mücadele Döneminde Topçu Kaymakamı olarak görev yapan Eyüp Durukan yaŞadıklarını hem günlük olarak kaydetmiŞ hem de yıllar sonra hatırat Şeklinde kaleme almıŞtır. Bu çalıŞmada, Eyüp Durukan‟ın kim olduğundan bahsedilmiŞ; günlükleri ve hatıratlarıyla ilgili bilgiler verilmiŞ ve bu çalıŞmanın ana hattını oluŞturan hatırat özelinde bilgilendirme yapılmıŞtır. Sonrasında, Eyüp Durukan‟ın Milli Mücadele döneminde yaŞadıklarını konu alan ve eski yazıyla yazılmıŞ olan hatıratı Latin harflerine aktarılmıŞ ve döneme ve özellikle Eyüp Durukan‟ın kurucusu olduğu Ġmalat-ı Harbiye Grubuna ait bilgiler elde edilmiŞtir. Sonuç kısmındaDurukan‟ın aynı günleri,günlükte ve hatıratta nasıl anlattığı incelenmiŞ ve bazı metodolojik farklılıklar gözlemlenmiŞtir.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record