Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzden, Mehmettr_TR
dc.contributor.authorBürüngüz, Mehmet Refiktr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:15:58Z
dc.date.available2015-10-14T13:15:58Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1406
dc.description.abstractSince the time of the Crusaders and invading the Americas, European political thinkers hadbeen in a heavy effort for finding a way of conciliation among the ideas on justice and naturallaw in one hand, and European dominations over non-European peoples on the other.Especially after XIX. Century in a time when Europe became a dominant power over the restof the world, the tension among the liberal thinking and colonialist practice became moreapparent and the thinkers who are labeled as defender of universal ideas and egalitarianism alsodefended the justice of colonialism and imperialism through finding a way of reconciliationnamely civilizatory work which meant a dependency for a particular time till the said peoplescan build their self-institutions and sustainable governments.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectColonialismtr_TR
dc.titleSon Dönem Osmanlı Aydınlarının Sömürgecilik ve Emperyalizm Algısıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.callno2013/408tr_TR
dc.contributor.departmentoldTarihtr_TR
dc.description.ozetHaçlı seferleri ve bilahare Amerika kıtasının istila edilmesinden beri Avrupalı siyaset düşünürleri, adalet ve doğal hukuk fikirleri ile Avrupa nın Avrupalı olmayan halklar üzerinde kurdukları egemenliği birbiriyle telif edebilmenin çabası içerisine girmişlerdir. Özellikle Avrupa nın geri kalan dünya üzerinde başat güç haline geldiği bir dönem olan XIX. asırda liberal düşünce ile sömürgeci uygulamalar arasındaki gerginlik daha da girift bir hal almıştır. Evrenselci ve eşitlikçi fikirleri savunan muhtelif Avrupalı düşünürler, aynı zamanda sömürgecilik ve emperyalizmin meşruiyetini de müdafaa etmişler ve gayr-ı medeni toplumların kendi özgür kurumlarını kuracak ve öz-yönetimlerini sürdürebilecek noktaya ilerlemesi için, muayyen bir süre bir bağımlılık veya vesayeti öngören medenileştirme vazifesi adı altında bu görüşleri, uzlaştırmaya çalışmışlardır.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record