Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzden, Mehmettr_TR
dc.contributor.authorKapıcı, Özhantr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:15:59Z
dc.date.available2015-10-14T13:15:59Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1415
dc.description.abstractNicholas Pavlovich Ignat ev (1832-1908) was one of the most crucial figures in the Ottoman-Russian relations in the 19th century. In this thesis we aim to focus on diplomatic activies of Ignat ev in İstanbul from 1864 to 1877. He was appointed in 1861 to İstanbul with the official mission to congratulate Sultan Abdulaziz s accession and returned to head the Asiatic Department in the Russian Ministry of Foreign Affairs for three years. Ignat ev s diplomatic career was linked for solution of the Eastern Question hereafter. He was appointed to the Russian legation in Istanbul in 1864 and 1867 he raised to ambassador. It was evaluated archival materials, recollections and the relevant studies in thesis and classified the content of the study in accordance with the problematic points.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectİgnatyevtr_TR
dc.titleOsmanlı-Rus İlişkilerinde N.P.İgnatyev Dönemi ve Rusya’nın Osmanlı Siyaseti (1864-1877)tr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2013/672tr_TR
dc.contributor.departmentoldTarihtr_TR
dc.description.ozetNikolay Pavloviç İgnatyev (1832-1908), XIX. yüzyıl Omsalı-Rus ilişkilerinin en önemli figürlerinden birisidir. Bu tez çalışmasında İgnatyev in 1864-1877 yılları arasında İstanbul daki diplomatik faaliyetleri ele alınmıştır. İgnatyev 1861 de Sultan Abdülaziz in tahta çıkışını tebrik için özel bir görevle İstanbul a gelmiştir ve dönüşünde Asya Dairesi Müdürü olarak atanmıştır. Bundan böyle İgnatyev in diplomasi kariyeri Şark meselesine eklemlenmiştir. 1864 den 1867 ye kadar minister olarak İstanbul da görevlendirilen İgnatyev, 1867 den büyükelçi olarak atanmıştır. Tez çalışmasında dönemin arşiv kaynakları, hatıralar ve ilgili literatür değerlendirilmiş, problematik meselelere göre başlıklar tasnif edilmiştir.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record