Show simple item record

dc.contributor.advisorÖz, Mehmettr_TR
dc.contributor.authorYaşar Keskin, Filiztr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:15:59Z
dc.date.available2015-10-14T13:15:59Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1416
dc.description.abstractWith this study, the social and economic structure of the island of Chios was occupied by the Ottoman Empire in 1566, and stayed under the rule of the Ottoman Empire for about three and a half centuries, have been examined. In this thesis, the socio- economic history of the island have been analyzed based on both Ottoman and Greek archival sources. From the Ottoman archival sources, issues of local public administration, taxation, legal and assessments of social life have been tried to put forward, while from the matters archives of the Greek Community, the community structure, internal mechanism of this structure and its effects on local government and relations with local people s socio-economic lifes were examined. In our study, we tried to make a comparative historical analysis based on both archives.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectChios ıslandtr_TR
dc.titleBir Osmanlı Adasında Toplum ve Ekonomi (XV: Yüzyıldan XVIII. Yüzyıla Sakız)tr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2013/458tr_TR
dc.contributor.departmentoldTarihtr_TR
dc.description.ozetBu çalışma ile 1566 yılında Osmanlı egemenliğine giren ve yaklaşık üç buçuk asır boyunca Osmanlı coğrafyalarından biri olarak İmparatorluk sınırları içinde yer alan Sakız adası toplumsal ve ekonomik açıdan analiz edilmek istenmiştir. Bu tez çalışmasında, Osmanlı ve Yunan arşiv kaynaklarına dayalı olarak adanın sosyo-ekonomik tarihi incelenmeye çalışılmıştır. Osmanlı arşivleri kaynaklarından; yerel halkın yönetimi, vergilendirilmesi, hukuki ve sosyal yaşama ilişkin değerlendirmeler ortaya konmaya çalışılmış, Yunan arşivinden elde edilen kaynaklar ile de cemaat yapısı, bu yapının iç mekanizması, yerel yönetim ve halkın sosyo-ekonomik ilişkileri incelenmiştir. Her iki arşive dayalı araştırmalarımızda karşılaştırmalı bir tarih analizi yapılmaya çalışılmıştır.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record