Show simple item record

dc.contributor.advisorAkarpınar, Bahartr_TR
dc.contributor.authorTunç, Emrahtr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:17:58Z
dc.date.available2015-10-14T13:17:58Z
dc.date.issued2012tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1430
dc.description.abstractThis study, which investigates the circumcision ceremonies and the instituation of kirvelik in Sivas consist of three chapter. In the first chapter, medical and cultural realities of circumcision operations in different geographical areas on earth, the meanings of these applications for the people that perform these traditions, and the application forms of these transactions in different religious fields and populations has been inquired. In addition, the theories asserted about the origin and nature of circumcision has been evaluated in a general framework.Themeanings of the institution of kirvelik in our country, functions of this institution, geographical area that it has disseminated and its transformations are too among the topics addressed in the first chapter. In the second chapter, the field of study has been limited and the circumcision ceremonies are discussed as a part of cultural life in Sivas. The elements of these ceremonies evaluated independently. In the third and last chapter, it has discussed the institution of kirvelik in a general framework and inquired the meanings of the kirvelik for the domestic people of Sivas.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectCeremonytr_TR
dc.titleSivas’ta Sünnet Merasimleri ve Kirvelik Kurumutr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2012/149tr_TR
dc.contributor.departmentoldTürk Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.description.ozetSivas’ta mevcut bulunan sünnet merasimleri ve kirvelik kurumunun incelendiği bu çalışma, üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde, yeryüzünde farklı coğrafyalarda bulunan sünnet operasyonlarının tıbbi ve kültürel açıdan gerçeklikleri, söz konusu uygulamalarıgerçekleştiren toplumlar için ifade ettikleri anlamlar ve bu işlemlerin farklı dini sahalar ve toplumlarda uygulama şekilleri ele alınmıştır. Ayrıca sünnetin kökeni ve mahiyeti hakkında ileri sürülen teoriler genel bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Kirvelik kurumunun ülkemiz insanına ifade ettiği anlamlar, bu kurumun işlevleri, yayıldığıcoğrafi saha ve geçirdiği dönüşümler de yine birinci bölümde ele alınan konulardır. İkinci bölümde mekânsal olarak sınırlamaya gidilerek Sivas’taki kültürel yaşamın bir parçası olarak sünnet merasimleri ele alınmakta, bu merasimleri oluşturan etkenler müstakil olarak değerlendirilmektedir. Üçüncü bölümde ise, Sivas’taki kirvelik kurumu ana hatlarıyla ortaya konulmakta ve kirveliğin yöre insanı için ifade ettiği anlamlar incelenmektedir.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record