Show simple item record

dc.contributor.advisorEker, Refia Gülin Öğüttr_TR
dc.contributor.authorKamiloğlu, Zeyneptr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:17:58Z
dc.date.available2015-10-14T13:17:58Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1433
dc.description.abstractIn this study, the humorous elements in the Turkish Politics between the years 2002 and 2011 have been researched. The study consists of three main sections besides the introduction and conclusion. In section one, we present the relation between humor and laughter, while trying to explain their distinctions. We explain the psychological states and the way for the emergence of humor with three generally accepted humor theories. We give examples from the world literature and depict how Turkish thinkers define the humor. We give information on satire, wit, irony, joke, mockery, and cartoon as the types of humor. We tried to explain the political humor, which denominates our study, on the basis of its distinctions from sexual humor and ethnic humor that take part in the humor areas.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectHumortr_TR
dc.title2002-2011 Dönemi Türk Siyasetinde Mizahtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2014/1250tr_TR
dc.contributor.departmentoldTürk Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada 2002-2011 yılları arasındaki Türk Siyasetindeki mizahî unsurlar araştırılmıştır. Çalışma, giriş ve sonuç bölümlerinin yanında üç ana bölümden oluşmaktadır.Birinci bölümde, mizah ile gülme arasındaki ilişki ortaya konulmuş, bir yandan da ayrımları belirtilmeye çalışılmıştır. Mizahın ne şekilde, hangi psikolojik durumlar neticesinde ortaya çıktığı ise, genelgeçer üç mizah kuramıyla açıklanmıştır. Dünya literatürü ve Türk düşünürlerin mizahı nasıl tanımladıklarına dair örnekler sunulmuştur.Mizahın türleri olan hiciv, nükte, ironi, şaka, alay ve karikatür hakkında bilgiler verilmiştir. Çalışmaya adını veren siyasî mizah, mizah alanları arasında cinsel mizah ve etnik mizah ile ayrımları üzerinden tespit edilmeye çalışılmıştır.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record