Show simple item record

dc.contributor.advisorKublay, Gülümsertr_TR
dc.contributor.authorAkgün Pehlivan, Şenaytr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:26:35Z
dc.date.available2015-10-14T13:26:35Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1487
dc.description.abstractFemales placed in a Correctional Institution (CI) have more physical health problems compared to the general public and their male counterparts. Thus, they require more healthcare services in the CI and nursing services in particular. CI nurses also have the opportunity to teach protecting and improving health behaviors to these women who are difficult to reach in the community. The aim of this study was to evaluate the effect of nursing services provided in CIs on the health behaviors and physical health levels of females. The quasi-experimental study was conducted on 30 female subjects. In this study were used the "nursing diagnosis numbers", "knowledge, behavior and status points" and "Health Promoting Lifestyle Profile II points" to evaluate the nursing services. Statistical analyses were performed using numbers, percentages, means, medians, standard deviations, and the Kruskal-Wallis, Mann-Whitney U, Wilcoxon and McNemar tests. We found mostly physiological problems (oral health, digestion-hydration, circulation, reproductive function, discomfort / pain and respiration) and to a lesser extent health behavior problems (nutrition, health care supervision, physical activity, substance use, sleep and rest patterns) in the subjects. Nursing services provided in the course of the study resulted in a positive effect on the knowledge, behavior and status points regarding the physiological and health behaviors of the subjects (p˂0.05). At the end of the study, it was found that nursing services provided in CIs have a positive effect on the health behaviors and physical health levels of the females.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectCorrectional institution (prison)tr_TR
dc.titleCeza Infaz Kurumunda Sunulan Hemşirelik Hizmetlerinin Kadınların Sağlık Davranışları ve Fiziksel Sağlık Düzeylerine Etkisinin Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2015/2141tr_TR
dc.contributor.departmentoldHalk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetCeza infaz kurumuna (CİK) giren kadınlar genel topluma ve erkek mahpuslara göre daha fazla fiziksel sağlık problemine sahiptirler. Bu nedenle, CİK'lerde verilecek sağlık hizmetlerine özellikle hemşirelik hizmetlerine daha fazla gereksinim duyarlar. CİK hemşireleri, toplumda ulaşılması zor olan bu kadınlara sağlığı koruyucu ve geliştirici davranışları kazandırabilmek için, cik'lerde önemli bir fırsata da sahip olurlar. Bu araştırma, CİK'te sunulan hemşirelik hizmetlerinin kadınların sağlık davranışları ve fiziksel sağlık düzeylerine etkisinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma, yarı deneysel tasarım modelinde olup, 30 kadın mahpusla yürütülmüştür. Hemşirelik hizmetlerinin etkinliğinin değerlendirilmesinde "hemşirelik tanı sayıları", "bilgi, davranış ve durum puanları" ve "Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II puanları" kullanılmıştır. İstatistiksel analizlerde sayı, yüzde, ortalama, ortanca, standart sapma, Kruskal Wallis, Mann Whitney U, Wilcoxon ve McNemar Testleri kullanılmıştır. Bulgular kadınların en fazla fizyolojik problemlerinin (ağız sağlığı, sindirim- hidrasyon, dolaşım, üreme, rahatsızlık / ağrı ve solunum) ve daha az oranda sağlık davranışları (beslenme, sağlık bakım denetimi, fiziksel aktivite, madde kullanımı, uyku ve dinlenme) problemlerinin varlığını göstermiştir. Araştırmada hemşirelik hizmetleri kadınların fizyolojik ve sağlık davranışları problemlerine yönelik bilgi, davranış ve durum puanlarında olumlu yönde artış meydana getirmiştir (p˂0.05). Araştırma sonucunda CİK'te verilen hemşirelik hizmetlerinin kadınların sağlık davranışları ve fiziksel sağlık düzeylerine olumlu yönde katkı sağladığı bulunmuştur.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record